Kvarstadbåt (Operation Performance, 1942)*

 • . Copyright: "Kvarstadbåtene: Göteborgkonvoien: et kapitel av den norske handelsmarines historie under krigen", Alf Pahlow Andresen, 1948, s. 64.

  Svenske avisoverskrifter de første dager av april 1942.
  Copyright: "Kvarstadbåtene: Göteborgkonvoien: et kapitel av den norske handelsmarines historie under krigen", Alf Pahlow Andresen, 1948, s. 64.

  Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 397-399, 401.

  "De ti norske skipene som inngikk i planen om utbruddet fra Gøteborg, omfattet fem tankbåter, fire lasteskip og et hvalkokeri. Raskest var M/T B. P. Newton på 10 324 tonn, den minste, M/T Lind på 461 tonn, var langsomste. M/T Rigmor og M/T Buccaneer var litt over 6000 tonn, M/T Storsten på vel 5000 tonn. Det eldre D/S Gudvang og mer moderne D/S Charente var under 1500 tonn. Størst og eldst var Skytteren fra 1901, 12 355 tonn, bygd for transport av kjøtt fra Argentina, senere ombygd til hvalkokeri. [...]

  Veien over til Storbritannia var en bøyg for mange stridslystne ungdommer fra Norge. Sjøveien var ikke noe alle og enhver kunne gi seg i kast med. Mange tusen nordmenn tok seg over grensen til Sverige, dukket opp i Stockholm og søkte om å få dra. Flysetene sto det kamp om, de var altfor få sammenliknet med etterspørselen. Da ryktene begynte å gå om skipene som skulle forlate Gøteborg, valfartet mange sørover i Sverige. Men ventetiden falt lang. Noen av mannskapene ble mønstret på flere måneder før utbruddet ble satt i verk. [...] 

  Skipene var reiseklare på tolv timers varsel ved kvarstadens opphevelse 17. mars 1942. På dette tidspunkt var det bare vanlig besetning på skipene. Ekstramannskaper ble sendt om bord i februar og mars, de siste gikk ombord 23. mars. [Operasjonsleder Sir George] Binney var under sterkt press for å ta med flere hundre nordmenn som ventet på å komme over til Storbritannia som ekstramannskaper. Men han måtte utvise varsomhet i henhold til leieavtalen, skipene skulle utelukkende være "til bruk for Hans Britiske Majestets Regjering". Binney presset antallet ekstramannskaper ned til omkring 70. Skipene hadde i tillegg om lag 20 passasjerer. [...]

  Fra og med 24. mars 1942 ble alle offiserer og mannskaper, med unntak for kapteiner og stuerter, nektet landlov, fra og med 30. mars var det bare kapteinene som kunne gå i land. Det ble ikke innført brevsensur før 30. mars. Besøk om bord var ikke tillatt. [...]

  Like etter at kvarstaden ble opphevet, kom det svenske militærvakter og dels politi ved de fleste skip. Alle som kom og gikk måtte vise havnepass for å slippe forbi.

  Planene om utbrudd var kjent, i Gøteborg vrimlet det av agenter som fulgte med - tyskere og svensker med tysk oppdragsgiver. Som eksempel på hvor godt kjent det forestående var i byen, kan det nevnes at det i tobakksforretninger var lettere for nordmenn og svensker å få tobakk. Ekspeditørene pleide gjerne å si noe slik: "Jaså, Ni er norsk. Ni skal vel snart gå nu?".

  En del forberedelser kunne heller ikke skjules. Etter at kvarstaden ble opphevet, ble skipene snudd med baugen i retning ut vesterleden og flyttet til ankringsplasser og kaiplasser lenger ut i havnen. Svenske myndigheter var lite begeistret for den forestående utbrytingen og forsøkte å forhindre den, det kom flust av tyske trusler dersom de norske båtene fikk gå. På den annen side var Sverige nøytralt og måtte balansere.

  En tysk bevæpnet kullbåt med uniformerte matroser om bord, Ingrid Trabe, la seg rett overfor hvalkokeriet Skytteren og B. P. Newton, de to største fartøyene. Svenskene fikk vite at Ingrid Trabes oppgave var å følge etter kvarstadbåtene, overvåke deres posisjon og radiotelegrafere den til de tyske patruljene som lå klar i norsk og dansk farvann. Svenskene fant dette ikke i overensstemmelse med deres nøytralitet og beordret den tyske båten vekk". [...]

  Skipene dro så ut kvelden 31. mars 1942. "Britiske etterretningskilder antok at omkring førti overflatefartøyer og seksti fly kunne settes inn mot kvarstadbåtene. Likevel var tyskerne urolige for at båtene skulle lure seg vekk i Skagerrak, i tåke og usiktbart vær".

  Flukten ble en katastrofe, kun to skip ankom Storbritannia. To returnerte til Gøteborg. Fra skipene som ble senket ble mange av de om bord arrestert av tyskerne og satt i fangenskap. Se det enkeltes skips historie for mer informasjon.

  De 10 norske skip (med 471 folk ombord) i Operation Performance:

  B. P. Newton

  Buccaneer

  Charente

  Dicto

  Gudvang

  Lind

  Lionel

  Rigmor

  Skytteren

  Storsten