Bari-tragedien (1943)

  • Hentet fra Janusz Piekalkiewicz, Den annen verdenskrig. 9: Tysklands og Japans tilbaketog, Oslo 1988, s. 127.

    "Tidlig torsdag kveld 2. desember 1943 starter 96 Junker Ju 88 fra kampskvadronene 54 og 76 fra flyplassene Villaorba og Aviano ved Milano. Angrepsmålet er havnebyen Bari med 250 000 innbyggere ved Adriaterhavet. På dette tidspunktet ligger 30 allierte skip i havnen, og de er nettopp blitt losset for forsyninger og stridsmateriell. Da de tyske bombeflyene kommer frem til byen klokken 19.00, konstaterer de til sin overraskelse at havneområdet er klart opplyst. To fly som gjør sin tjeneste som speidere, kaster først ut stanniolstrimler for å villede de alliertes radarer og slipper så lysmarkeringsbomber. En halv time senere dropper tyskerne de første bombene, og først nå åpner luftvernskytset ild".

    Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 324.

    "På adriaterhavssiden var Bari blant de viktigste forsyningshavnene og sentral base for lettere allierte sjøstridskrefter. Her lyktes det Luftwaffe å påføre de allierte et dramatisk tap, natt til 3. desember 1943. En stor konvoi var ankommet Bari og lå tett til ankers i havneområdet, med ammunisjonsskip, tankskip og forsyningsskip. Ett amerikansk skip var lastet med sennepsgass som skulle lagres i beredskap, dersom tyskerne gjorde alvor av trusselen om å benytte gass. Tyske fly bombet og ødela to ammunisjonsskip og fjorten andre skip, deriblant sprang skipet med sennepsgass i luften midt mellom de tettpakkede skipene. Flertallet var sjøfolk som kjempet forgjeves i sjøen med flammer og dødbringende luft".

    "Fem av skipene på Bari havn var norske: D/S Bollsta ble senket, fem døde. D/S Norlom sank, fem døde. D/S Vest var skadd og satt ut av spill resten av krigen. D/S Lom var totaltap, tre døde. M/T Salamis fikk lettere skader. Mange av sjøfolkene som overlevde, slet med skader i lang tid. Flere opplevde smerter i øynene og ble blindet".