Norske skip kapret eller senket av tyske hjelpekryssere (1940-1943)