Landstigning på Rivieraen (1944)

"Operation Dragoon" var kodenavnet for den allierte invasjonen av den franske Riviera som varte fra 15. august til 14. september.

. Copyright: Wikimedia Commons

Del av invasjonsflåten i "Operation Dragoon", invasjonen av Sør-Frankrike ved Middelhavet. Fotografi tatt ca. august 1944.Copyright: Wikimedia Commons

Hentet fra boken: "Krigsseilasen under den allierte offensiv 1942-1945". Bind 2. Av Jon Rustung Hegland, Oslo 1976, s. 354, 357:

"Den 4. juni 1944 marsjerte allierte tropper inn i Roma. Neste offensiv i Middelhavet gjaldt Syd-Frankrike. En landstigning der ble ansett påkrevet for å understøtte operasjonene i Normandie, men av forskjellige grunner ble den utsatt til 15. august". [...]

I fullt dagslys den 15. august gikk de allierte i land på kysten mellom Cannes og Toulon. Operasjonen ble utført av 881 krigsskip, landstigningsfartøyer, lasteskip og tankskip. Den tyske motstanden innskrenket seg i det vesentlige til artilleriild fra kystfortene, og i løpet av noen dager var brohodet fullstendig sikret og hærstyrken i full gang med fremrykkingen. Den maritime del av operasjonen ble avviklet uten nevneverdig dramatikk.

Tre norske skip deltok:

Roald Amundsen.

Star.

Audun.

Elise deltok i egenskap av flåtetankskip.