Oversikt over norske krigsseilere tildelt Lloyd's War Medal for Bravery at Sea

Følgende krigsseilere er ført som tildelt Lloyd's War Medal for Bravery at Sea ifølge bokverk "Under Hazardous Circumstances - a Register of Awards of Lloyd's War Medal for Bravery at Sea 1939-1945":

Berge Mevatne

Sigurd Arntzen

Lars Emil Larsen

William Thorsen

Harald Kittel Hansen

John Larsen Hauge

Arnt Olav Torgersen

Anders Nils Bekken

Albert Toft

Guttorm Jakobsen

Se vedlagt artikkel fra tidsskriftet Krigsseileren, nr. 4, 1994, skrevet av historikeren Ian Millar fra USA. I artikkelen omtaler Millar medaljen og norske krigsseilere som mottok den.