Bigamiloven

Mens kvinnene hjemme i Norge holdt hjem og familie sammen, innførte ute-Norge en lov som er blitt kalt bigamiloven, eller også Lex Nygaardsvold.

. Copyright: Anders Beer Wilse

Fra Oslo under fredsdagene i 1945: Skipet Andes anløper Oslo Havn den 31.mai, med ca. 700 eksilnordmenn fra regjering og administrasjon..Her kommer statsminister Johan Nygaardsvold etterfulgt av justisminister Trygve Lie og stortingsrepresentant C.J.Hambro ned landgangen.Copyright: Anders Beer Wilse

Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 471:

"Loven ble vedtatt i statsråd i London 15.4.1942 og var formelt en endring i ekteskapsloven av 1918. Endringen gjorde det mulig for en part å oppheve ekteskapet også når partene på grunn av krigstilstanden ikke hadde kontakt.

Det er blitt sagt at det var sjøfolkene som drev fram og benyttet seg av denne loven. Imidlertid tyder kilder på at lovendringen ble presset fram av nordmenn som havnet på utefronten i administrative stillinger og med fast bopel, først og fremst i Storbritannia. [...]

Det ble i alt innvilget 61 søknader om oppløsning av ekteskapet etter den nye lovparagrafen, og 20 fikk avslag. Det var forøvrig atskillige andre skilsmisser som ble iverksatt på utefronten, der de vanlige lovparagrafer ble tatt i bruk.

Denne ensidige muligheten til skilsmisse førte til at flere nordmenn under fredsjubelen i Norge i mai-juni 1945 kom inn til kai i Oslo med sin nye britiske hustru ved sin side, mens hans norske kone og deres felles barn sto på bryggen for å ta i mot ektefelle og far - uten å være informert om noe. Det pålå ikke Justisdepartementet noen informasjonsplikt, det var opp til den enkelte selv å varsle.

Lovforandringen vakte naturlig nok stor harme i vide kretser etter krigen: Hvordan kunne London-regjeringen ha akseptert en så kvinnediskriminerende lov [? ...]

Kvinnelige stortingsrepresentanter tok saken opp i Stortinget og bigamiloven ble trukket tilbake 3. oktober 1945".

https://www.aftenposten.no/norge/i/BJkR0/gjenforeningslykken-var-stor-i-1945-men-for-noen-hustruer-ble-fredsdagene-en-katastrofe?