Trøndelag Krigsseilerforenings arkiv

Arkivsamling (i stor grad spørreskjema) som befinner seg ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Det er ikke gitt tillatelse til å publisere dokumentasjon i sin helhet. Bilder og relevant informasjon er hentet ut fra dokumentasjonen og offentliggjort i krigsseilerprofiler. I noen tilfeller er kun kildereferanse lagt inn i profil for å signalisere at spørreskjema finnes og at kanskje mer informasjon er å finne der. Personsensitive opplysninger er ikke offentliggjort. Følgende er liste over krigsseilerprofiler oppdatert (86), men listen omfatter ikke alle personer omtalt i arkivet:

Trøndelag Krigsseilerforenings arkiv, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/373315/

Ness: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/714873/

Volan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/55284/

Dromnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/390807/

Fjerstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/224141/

Svee: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/635829/default

Eriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/439965/default

Gjævran: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/606501/default

Brechan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/401724/default

Jenssen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/433473/default

Ellingsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/37421/default

Strand: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/549002/default

Leirvik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/533768/default

Knoff: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/479993/default

Alstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/329677/default

Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/554240/default

Forbregd: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/422359/default

Lerstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/447821/default

Værness: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/504082/default

Christensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/465765/

Isaksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/402602/

Dyrø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/390339/

Fjeseth: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/669698/

Strand: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/338436/default

Jensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/586597/default

Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/250895/default

Stephansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/527825/default

Uvås: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233467/default

Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/566952/default

Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/970909/default

Bakkmyr: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233858/default

Kristiansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/230901/default

Wettavik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/970933/default

Karlsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/227840/default

Pettersen Ulla: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/231147/default

Holtan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/240730/default

Knudsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/763370/default

Fiske: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/489681/default

Skaarn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/502818/default

Berg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/408445/default

Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/689471/

Syvertsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/545830/

Klingenberg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/971055/

Brattebø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/243255/

Strand: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/540011/

Dahlø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/413944/

Skjærvik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/237325/default

Knoff: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/568544/

Kasseth: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/571456/default

Lossius: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/338848/default

Hernes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/450806/default

Kastvik Johanessen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/362698/default

Nicolaisen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/249648/default

Normann: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/357020/default

Fossum: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/971547/default

Eriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/308711/default

Hjelde: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/234802/default

Jensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/527801/default

Heitmann Larssen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/335842/default

Paulsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/225217/default

Stuanes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/683132/default

Finvik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/239551/default

Johnsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/404500/default

Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/42643/default

Haugland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/803835/default

Grønning: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/235266/default

Sørsæther: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/240611/default

Aspås: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/658152/default

Tiller: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/580464/default

Trøan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/246504/default

Steen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/536150/default

Søbstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/243765/default

Høgsten: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/972007/default

Vaagan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/493355/default

Nordskag: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/367547/default

Jacobsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/251190/default

Johannessen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/477288/default

Kalvø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/972023/default

Jensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/338520/default

Rattsø: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/361868/default

Mortensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/522432/default

Marcelius: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/46286/default

Sjølberg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/245605/default

Holm: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/237485/default

Næss: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/604475/default

Thomassen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/246137/default