Kvinnheringar i krig 1940-1945, Kvinnherad Sogelag (hovedforfatter: Jørgen Markhus), 2006

. Copyright: Kvinnheringar i krig 1940-1945, Kvinnherad Sogelag (hovedforfatter: Jørgen Markhus), 2006.

Copyright: Kvinnheringar i krig 1940-1945, Kvinnherad Sogelag (hovedforfatter: Jørgen Markhus), 2006.

Med tillatelse, er følgende krigsseilerprofiler i Krigsseilerregisteret oppdatert med dokumentasjon og bilder fra bokverk:

Abel Gerhard Abelsen.

Helge Albrethson.

Alf Anfinsen.

Johannes Askeland.

Kristoffer Baldersheim.

Samuel Berge.

Kristoffer Aleksander Berntsen.

Hans Jacob Baade Bie.

Torvald Biskopshavn.

Arne Bjelland.

Brynjulf Larsen Bjelland.

Finn Bjelland.

Martin Bjelland.

Odd Bjelland.

Knut Hjelmervik Bjørgen.

Lars Bjørgen.

Svein Bjørgen.

Jørgen Georg Bjørnestad.

Markus Bjørnsen.

Torgeir Bratten.

Lars P. Brekke.

Knut O. Bringedal.

Olaf Ivar Bringedal.

Bernt Dahle.

Torvald Jonas Dale.

Peder Døssland.

Malvin Eide.

Arthur Eikeland.

Johannes Eikeland.

Lars Eikeland.

Magnus Eikeland.

Ragnvald Eikeland.

Einar Eldøy.

Ingolv Eldøy.

Peder Johan Ersland.

Sigurd Ersland.

Trygve Gausvik.

Einar Gjersheim.

Greger Gregersen.

John Johannes Tveit Gudbrandsen.

Arne Handeland.

Lars Martin Handeland.

Torbjørn Handeland.

Gustav Jæger Hanssen.

Andreas Hauge.

Hans Engelsen Hauge.

Ingjeld Hauge.

Johannes Hauge.

John Hauge.

Mikal Hauge.

Olav L. Hauge.

Ragnvald Hauge.

Lambrecht Haugen.

Mons Knutsen Havnerås.

Audun Heimvik.

Bjarne Helle.

Bjarne Johan Helvik.

Eivind Helvik.

Karsten Helvik.

Reidar Odd Hermansen.

Trygve Hermansen.

Ola Johansen Hillesdal.

Ingvald Olai Hillestad.

Jacob E. Hillestad.

John Hillestad.

Tolleif Olai Hillestad.

Bjarne Hjelmeland.

Lars Torbjørnsen Holmedal.

Simon Johannes Holmedal.

Selmer Olai Horgen.

Mandrup Hovland.

Gitle Haavik.

Sverre Haavik.

Otto Johansen.

Christian Johnsen.

Audun Juel.

Kåre Arvid Vik Kaldestad.

Leif Kaldestad.

Johannes Kirkhus.

Lars Kjærland.

Hjalmar Meidell Klette.

Ole Meidell Klette.

Per Korsvold.

Erling Kåre Kristoffersen.

Harald Kvernenes.

Andreas Kvitberg.

Johan Lagerstrøm.

Hans Laurits Lande.

Sverre Larsen.

Knut Johan Lie.

Leif Lie.

Mons Olavesen Lie.

Magne Konrad Selmer Lie.

Jens Larsen Linga.

Olav P. Ljostveit.

Jon Lund.

Thor Lund.

Erik Tobias Mehus.

Samson Mehus.

Jakob Melkevik.

Arthur Miljeteig.

Sigurd Torvald Myklebust.

Svein Myklebust.

Bjarne Nes.

Hans Nordhus.

Arne Kristiansen Nordås.

Olaf Olsen Nygård.

Lars Øvstebø.

Ole Severin Onarheim.

Oskar Onarheim.

Bernhard Opheim.

Johannes Malvin Prestnes.

Elias Gausdal Røssland.

Gustav Johnsen Røsseland.

Olav Martin Røssland.

Georg Røstbø.

Karsten Røstbø.

Harald Samnøen.

Anders Sandvik.

Hans Gerhard Sandvik.

Edvard Selland.

Harald Johnsen Sjo.

Alf Johan Sjursen.

Johannes Skage.

Harald Skålnes.

Hans Johnsen Skaale.

Peder Sortland.

Alfred Stensletten.

Arne Storedale.

Lars Storaas.

Sigurd Stølen.

Ole Sæbø.

Olav Magnus Sætre.

Arnt Thorbjørnsen.

Reidar Thorbjørnsen.

Trygve Håkon Thorsen.

Peder Tjelle.

Jørgen Tofte.

Knut Tofte.

Arthur Torkelsen.

Toralf Torkelsen.

Theodor Torkelsen.

Ingolf Valvatne.

Nils Valvatne.

Ragnvald Valvatne.

Sigurd Valvatne.

Olav Vaage.

Karl Johan Øren.

Sigurd Åkra.

Sjur Årsand.