Raidene på norskekysten desember 1941

Raidene var utført av britiske og norske kommandosoldater og ble ansett som vellykkede.