Sjøfolk i krig. Haugalendinger ser tilbake - 50 år etter

Skrevet av Leif Magne Bjørkelund.

Etter avklaring med Leif Magne Bjørkelund har Krigsseilerregisteret fått tillatelse til å publisere boken:

"Sjøfolk i krig. Haugalendinger ser tilbake - 50 år etter", Leif Magne Bjørkelund, 1995.

Merk at filen er stor og vil ta noe tid å laste ned, 100 MB.