Utviklingen av registeret

Arbeidet med Krigsseilerregisteret:

Arbeidet med å lage Krigsseilerregisteret er omfattende og tidkrevende; registreringen av krigsseilere vil pågå over flere år (et arbeid utført hovedsakelig av frivillige bidragsytere). Vi vil få stadig mer innhold i registeret, og vi håper publikum har forståelse og tålmodighet med tanke på at dere kanskje ikke med det første vil finne det dere søker.

Du kan følge med på arbeidet med registeret på følgende blogg: https://krigsseilerblogg.wordpress.com

Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre norske sjømannsforeninger. Krigsseilerregisteret er finansiert av Samlerhuset Norge, samt givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivkilder til registrering av krigsseilerne.

Krigsseilerregisteret er en del av Sjøhistorie og de deler administrasjonsgrensesnitt (database): www.sjohistorie.no

Om registeret:

Målsettingen for Krigsseilerregisteret er: Et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten under andre verdenskrig 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre skal nordmenn i norsk og alliert marine registreres, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. Utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten skal også føres inn i registeret. Hver krigsseiler vil få sin egen hjemmeside i Krigsseilerregisteret. Registeret skal så langt som mulig dokumentere deres historie.

Temasider:

Som del av vårt arbeid med å dokumentere krigsseilernes historie, vil vi i denne seksjonen belyse ulike temaer knyttet til krigsseilerne. Dette kan være alt fra bakgrunnsinformasjon om krigsseilerne, hvem de var og skip de seilte med, til dekorasjoner de mottok under og etter krigen. Etter hvert som vi får registrert flere krigsseilere, vil vi få et bredere grunnlagsmateriale og fra dette kan vi trekke ut en del interessant statistikk. Denne statistikken vil presenteres her i temasidene. Vi vil også ha miniprosjekter gående knyttet til digitalisering av blader, bøker og tidsskrift som omhandler krigsseilerne. Artiklene på temasidene er kvalitetssikret av historikere ved Stiftelsen Arkivet.

Skolesider:

Vi vil i denne seksjonen presentere nettbasert undervisningsopplegg knyttet til krigsseilernes historie, som vil være rettet mot lærere i ungdomsskole og videregående skole. Undervisningsoppleggene skal knyttes opp mot konkrete kompetansemål og være en ressurs for skolen i arbeid med historien om andre verdenskrig i Norge og verden, og videre gi læring om bruk av kilder og kildekritikk.

Kontakt/innsending av dokumentasjon:

Dersom du har relevant dokumentasjon som intervju, krigsseileres personlige beretninger fra krigen, pass, sjøfartsbok, fartstidsoppgave, eksamenspapirer, diplom (eller fotografi av medaljer), brev, fotografi (særlig profilbilde av krigsseileren), film, lydspor, dagbøker etc. etter krigsseilere, må du gjerne ta kontakt med oss. Materiell som innsendes må imidlertid være knyttet til krigsperioden 1939-1945.

Vi vil ta vare på denne dokumentasjonen og benytte oss av dette materialet etter at den enkelte krigsseiler blir registrert i det nye registeret. Men merk at dette kan ta tid å få gjennomført på grunn av det store antallet krigsseilere og de høye kravene vi setter til dokumentasjon og etterprøvbarhet i opplysningene vi registrerer. Kun informasjon som er relevant for Krigsseilerregisteret og anses for å være pålitelig, registreres.

Det er viktig at det oppgis fødselsdato på krigsseileren og at det kan dokumenteres at personen var mønstret som mannskap på skip. Kildereferanser til all informasjon oppgitt er også ønskelig.

Følgende biografiske opplysninger ønsker vi å registrere i Krigsseilerregisteret: fornavn, etternavn, fødselsdato, dødsdato, dødsårsak (sykdom, forlis, krigsforlis, ulykke, krigsulykke, fangenskap) fødekommune, foreldre, kone (under krigen), bosted (under krigen), kallenavn, kjønn, nasjonalitet, etc. Vi er også interessert i kort historikk om hva de gjorde før og etter krigen.

Om du har dokumentasjon som du ønsker publisert på nettsiden (digitalisert), som for eksempel dagbok opplastet som vedlegg knyttet til en krigsseilers hjemmeside, ønsker vi denne innskannet og tilsendt som PDF, slik at vi kan legge den ut som vedlegg på profilen til krigsseileren det gjelder. Bilder ønsker vi i JPG og i best mulig kvalitet.

Det er viktig å merke at rettigheter til å avlevere/overlevere og publisere dokumentasjon i Krigsseilerregisteret må være avklart før det sendes inn. Nedenfor er det lagt ved to dokumenter, ett for avlevering av originalt materiale og ett for overlevering av digitalt materiale. Disse dokumentene fylles ut og legges som følgebrev sammen med materiellet som sendes inn. For mer informasjon, les i dokumentene. 

Post: Materiale sendes til Norsk senter for krigsseilerhistorie, Stiftelsen Arkivet, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand. Dersom materialet er av en slik art at det ikke egner seg for å sendes pr. post, ta kontakt med ksr@stiftelsen-arkivet.no, så avtaler vi en annen transportmåte.

E-post: ksr@stiftelsen-arkivet.no