Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
13. juni 1941
Posisjon
Off Selsey Bill
Årsak
Skadet i flyangrep 17.5.1941. Senket av mine 13.6.1941.
Last
Kull
Reiserute
Shoreham - Southampton
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
7
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Utdrag av skibets dagbok angående skibets reise fra Port Talbot til Shoreham i mai 1941:

  Tirsdag 6. mai kl. 8.00 var skibet ferdiglastet i Port Talbot og man gjorde sjøklart. Skibets last bestod av 1133 tons. Dypg. F. 13' 0", A. 15'8" i fersk vann. Kl. 13.30 kom losen ombord og skibet ble manøvreret ut fra Port Talbot etter losens anvisning, bestemt for Swansea for wiping. Kl. 16.30 var skibet fortøiet i Queens Dock, Swansea og wipingen påbegyndtes. Dette var ferdig og kompassene korrigeret kl. 22.00. Det var meningen å gå fra Swansea i konvoi den følgende morgen, 7. mai, men på grunn av for lite mannskap var det umulig å gå i konvoien. Som følge herav måtte skibet bli liggende en tid og vente på neste konvoi.

  Lørdag 10. mai kl. 7.30 kom los ombord og skibet var klar til avgang. Kl. 8.30 kvittertes losen i Mumbles Roads. Ifølge ordre fra Navy Control, måtte skibet ikke forlate Mubles før kl. 10.30, og vi ankret derfor for å avvente den fastsatte tid. Man brukte styrbord anker med 30 favner i vannet. Kl. 10.15 begynte man å hive opp ankeret, men etter å ha hevet omtr. 2 favner brakk slidestangen på styrbord side og brattspillet stoppet med det samme. For å gjøre det best mulige hev man ankeret opp ved hjelp av en wire fra Nr.1 winch. Dette lykkes også, men kl. ble 1300 for vi kom avsted. Av denne grunn ble det for sent å slutte seg til konvoien, og skibet ble ordret tilbake til Swansea av vaktskibet paa Mumbles. "ALA" maatte derfor returnere, og kl. 19.00 kom skibet til Swansea igjen, og fortøiet i Prince of Wales Dock. Slidestangen ble repareret mens man ventet på neste konvoi.

  Tirsdag 13. mai kl. 7.30 kom losen ombord og skibet manøvrerte ut fra Swansea igjen. Kl. 12.30 sluttet skibet seg til konvoien, og reisen fortsattes under moderate værforhold med ankomst til Falmouth 16. mai kl. 14.00.

  Torsdag 15. mai: Konvoien avgikk fra Falmouth kl. 7.00 og ankom til Dartmouth kl. 21.00.

  Fredag 16. mai: Konvoien avgikk fra Dartmouth kl. 6.10 og man ankret paa St. Helen's Road kl. 19.00 for å vente på høivann under den følgende dag.

  Lørdag 17. mai: Ifølge instruksjoner fra Naval Controll hev man opp ankeret kl. 13.00 og reisen fortsattes til lossehavn etter de instrukser mann hadde fått av myndigtetene, men skibet gikk ikke i konvoi på reisen fra St. Helen's Road til Shoreham. Kl. 16.45 var skibet omtr. 2 n. miles utenfor Shoreham Pier, med pieren i NOlig retning og styrte innover. Samtidig som dette var gjort ble skibet angrepet av fiendtlige fly, antagelig 4 stykker, som begynte å skyte med maskingeværer. Ilden ble besvaret med skibets tre maskinkanoner så godt man kunne. I løpet av sekunder var flyene over skibet og slapp straks sine luft-torpedoer, og såvidt man kunne se ble skibet truffet av to av dem, mens de andre falt i sjøen tett ved, så sjøspruten sto innover dekket. Angrepet kom fra styrbord side og en av bombene eller torpedoene traff ett av stagene på forrmasten, ødela nr. 2 lossebomm og gikk igjennem skansekledningen på babord side.. Den annen traff skibet midtskibs, gikk igjennem skansekledningen like ovenfor dekket om styrbord, rev opp dekk og lugarer såvelsom skottet inn til ristene over fyrrummet, og fortsatte gjennem babord skibsside, idet den tok med seg og brøt sønder alt som lå i dens vei. Tilsutt eksploderte bomben eller torpedoen like ved skibssiden på babord side.

  Forskjellige småfartøier kom ut fra Shoreham og var behjelpelig med å slepe livbåtene inn i havnen. Før dette ble gjort kom s.s. "BOTNE" opp til "ALA" og arrangement ble gjort for å forsøke på å landsette skibet. Kapteinen og 1ste styrmann gikk ombord igjen og en sleper ble satt ombord fra "BOTNE" for sleping. Da der ingen damp var kunne man ikke hive inn ankeret. Kjettingen ble derfor stukket ut på tamp og kuttet, og de marinefolk som var kommet til assisterte med dette. "Botne" begynte aa slepe "ALA" innover, og ved hjelp av havnevesenets slepebåt, som var kommet tilstede, ble skibet landsatt kl. 18.30 like vestenfor Shoreham's Pier.- Da skibet ble satt på land var dekkene under vann og vannet stod omtr. 1 fot fra rekken. Mannskapet ble innkvarteret på best mulig måte da de komm iland, og en hel del mennesker var meget behjelpelig med dette.

  Søndag 18. mai: I løpet av dagen kom folk fra bjergningsselskapet ombord og gikk øieblikkelig igang med å tette og lense skibet. Vaeret var meget gunstig og tirsdag aften 20. mai ble skibet slept inn til losseplassen i Shoreham River. Lossingen påbegyntes onsdag morgen 21. mai. Det er ennå meget vanskelig å bedømme omfanget av skibets skade, men den ser ut for å vare meget stor.

  Fru Rebecca Emma Hansen ble beklageligvis drept under flyangrepet. Fru Hansen var opptatt i byssen da angrepet begynte, men gikk ut på dekk sammen med sin mann. Da bomben eller torpedoen som rammet skibet midtskibs gikk gjennem skibet traff denne eller en splint av den fruen i venstre tinning. Hun sank sammen like ved siden av sin mann og var død med det samme. Avdøde ble bragt iland av en båt tilhørende havnevæsenet, og fru Rebecca Emma Hansen ble begravet i Shoreham, onsdag 21. mai.- ... Fruen var mønstret på som messepike i Shoreham 22. mai 1941.