Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. mai 1941
Posisjon
Sør-Atlanteren, 3g nord, 20g10min vest
Årsak
Beskutt av ubåt, sunket [av italiensk ubåt]
Last
Ballast, ca. 7000 tonn sjøvann
Reiserute
Freetown - Aruba
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
34
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Rapport utarbeidet av kaptein Magnus Warholm

  M/T "ALFRED OLSEN" avgikk fra Preston den 7. mai, 1941 bestemt for Aruba. Fartøiet fulgte den rute det var gitt av The Naval Control.

  Fredag den 9. mai omkring kl. 2130 skips tid blev skipet angrepet av en undervandsbåt som opdagedes ca. 2 favner av på styrbord låring og folkene blev ordret klar med livbåtene. S/O/S Signaler blev utsendt kl. 2132 og samtidig begynte ubåten å skyte på skipet. Man gav i signalerne skipets posisjon til 0300 N. 2010 W. Kapteinen gav ordre til mannskapet at gå i båtene. To av disse, en på styrbord side midtskips og den anden akter blev satt på vannet, og mannskapet gikk i disse. Da kapteinen mente at 2 båter var utilstrekkelig blev styrbord midtskipsbåt beordret å komme klar skipet. Kapteinen og 2den styrmann satte derfter bakbords livbåt på vannet. Idet de holdt på med utsetningen kom motormann N. Malkenes aktenfra og også han kom med denne båt.

  The 3rd boat was put into the water in order later to distribute the cr w over the 3 boats. When the port lifeboat came astern of the ship they saw one of the other lifeboats. There was called out to them, but they rowed away so that it became impossible to get in contact with them and later they did not see anything of any of the other boats.

  Ved denne tid hadde u-båten satt skipet ibrann med kanonild og det brente fra for til akter. Kapteinen holdt sin båt i nærheten av skipet omkring 6 timer med hensikt å gå ombord igjen dersom branden skulle dø ut.

  The submarine showed herself twice during that time and on the last occasion she fired a shot which was understood to be a warning signal for us to get out of the way.

  Det var på denne tid omkring 0230 den 10. mai.

  Gjennem hullene i skipssiden kunne man se at det brendte såvel i forpeak som i maskinrummet og hele midtskipet var et eneste flammehav. Kapteinen, satte derefter en ostlig kurs. Da det lysnet av dag såes flere voldsomme eksplosjoner, disse synes å skrive sig fra maskinrummet. Senere såes intet til skipet, kun sort røk. U-båten såes nu å styre i s.w.lig retning med stor fart. Det antaes at fartøiet sank som følge av de svære eksplosjoner.

  Ved middagstider den 13. mai oppdaget kapteinen en røk i nordlig retning og båtens kurs blev forandret henimot samme, som antokes å være et skip.

  En tid senere blev livbåten oppdaget fra skipet, dette forandret kurs og styrte mot livbåten. Skipet viste sig å være s.s. "Lachenvy" av Vest Hartlepool. Kl. 14,30 var man tatt ombord. Livbåten blev senket. s.s. "Lachenvy"s posisjon var N. 0456 W. 1915. Ifølge dette hadde livbåten seilt en distance av 135 mil i retv. 032 fra man forlot "Alfred Olsen". I løpet av formiddagen den 16. mai blev man landsatt i Freetown.

  On board the "Nea Hellas", Monday the 19th May 1941.

  N. Warholm