Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. juni 1940
Posisjon
Utenfor Lofoten
Årsak
Flyangrep [av tyske fly]
Reiserute
Tromsø - Thorshavn (eventuelt prøve å innehente en konvoy)
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
9
Fanget
0
Omkommet
45 [9]
Savnet
0
 • Rapport fra d/s"Ariadne" for reise fra Birtavarre til Thorshavn

  Fredag den 7. juni 1940

  Skibet til ankers i Birtavarre. Kl. 13.00 fik ordre fra direktør Siem om snarest at avgå til Tromsø for nærmere ordre. Kl. 14.30 klar og avgikk. Kl. 19.50 ankom Tromsø. Bunkret ca. 101 tons samt fyldte ferskvand. Fik ordre fra direktør Siem at gaa til Lervik; hvis vi indhentet en konvoy som allerede var avgått, hvis ikke skulde skibet anløpe Thorshavn. Man fikk karter ombord og oppgitte punkter som skibet skulde styre på. Kl. 23.30 skibet klar til avgang, men fik beskjed fra direktør Siem at avvente endel passasjerer.

  Lørdag den 8. juni 1940

  Kl. 5.00 kom passasjerene ombord og skibet avgikk med det samme styrende efter kapteinens kommando. Kl. 8.10 pasertes Fugløy Fyr. Logg sat. Styrende efter de opgitte punkter. Frisk nordlig vind med regndis.

  Søndag den 9. juni 1940

  Svak nordlig vind skyet. I løpet av dagen blev indhentet av d/s "Prins Olav" og vi blev ifølge. K. 22.30 blev "Ariadne" angrepet av antagelig 6 fly. Disse gikk til stadig angrep med bomber og mitraljøser. Umiddelbart efterat flyene gikk til angrep blev skipet rammet i forkant av broen og ved skorstenen og skibet stod straks i brand. Herunder blev styremaskinen satt ut av funksjon. Mandskapet beordret at sette ut livbåtene og fremdeles under en stadig bombing og mitraljøseild. Skibet blev igjen rammet av tre bomber og to av livbåtene blev så sterkt beskadiget at disse ikke kunne benyttes. Skibet brente nu overalt. De fleste av skibets besetning og passasjerer måtte hoppe overbord og siden blev tatt opp av livbåtene. Det stadige angrep foregikk i ca. 3/4 time. Skibets papirer og kontanter, ca. kr. 300,- gikk tapt.

  Mandag den 10. juni 1940

  Løi bris, smult. Ved tre-tiden blev vi optatt av britisk destroyer "Arrow", hvor vi fikk den beste forpleining,og de sårede blev tatt under foreløbig behandling. Ved opptelling av mandskapet savnedes 7 mann og messepiken, kokk Holthe døde i livbåten og blev senket i havet fra destroyeren. De savnedes navn var matrosene Harald Johannesen, Johan Rasmussen, begge fra Bergen. De øvrige var Hans Bakkeli, Torleif Tollefsen, smører Hagen, lemper leir Andreassen, messepike Rikke Eidesen og en ukjent fra Aalesund.

  Fredag den 14. juni 1940

  Kl. 6.00 ankom Scapa Flow. Besetningen blev landsatt og viderebefordret til Newcastle. De sårede, 3. styrmann K. Gjerde, fyrbøter Magnus Johannesen og fyrbøter Rasmus Pedersen ble gjenlagt på sykehus i Scapa Flow.

  L. Hoel, 1ste styrmann

  Tønseth, Fører