Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. juni 1940
Posisjon
Utenfor Lofoten
Årsak
Flyangrep [av tyske fly]
Reiserute
Tromsø - Thorshavn (eventuelt prøve å innehente en konvoy)
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
9
Fanget
0
Omkommet
45 [9]
Savnet
0