Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. juni 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ca. 6000 tonn bensin
Reiserute
Haifa - Alexandria
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
17
Fanget
0
Omkommet
13 [13]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  17. juni 1942
  Sted
  Kairo
  Administrator
  Generalkonsul Stener Vogt

  ...

  Fremstod kaptein Tharaldsen ...

  Kapteinen fremla skriftlig forklaring vedrørende senkningen hvortil han henholder seg og som tilføies protokollen. På forespørsel meddeler kapteinen at det ikke var feil eller mangler ved skibet, dets innstrumenter utrustning eller bemanning med untagelse av at 2. styrmann manglet.

  Han meddeler ennvidere at ifølge uttalelser fra 2. mask O. Pedersen så denne bobler i vannet av torpedoen like innen den første eksplosjon fandt sted. Kapteinen tilføier at der var ingen fly i nærheten da ulykken inntraff. Kapteinen oplyser han var på undre bro da eksplosjonen av torpedoen fandt sted og situasjonen var straks slik at han ikke kom i tanke på skipspapirene som gikk ned med båten.

  ...

  Fremstod som vidne 3. styrmann Ragnvald Hansen ...

  Vidnet forklarte at han er bekjendt med den fremlagte skriftlige forklaring, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet at han var på broen da ulykken inntraff at ekspolosjonen var så voldsom og at den etterfølgende eksplosjon med antendelse av benzinen kom så umiddelbart etter, at man kunne tenke på å redde seg ved å låre båtene og senere hoppe på sjøen.

  ...