Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. juni 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ca. 6000 tonn bensin
Reiserute
Haifa - Alexandria
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
17
Fanget
0
Omkommet
13 [13]
Savnet
0
 • SKRIFTLIG FORKLARING FRA SKIPSFØRER TH. THARALDSEN I ANLEDNING AV M/T "ATHENE"S KRIGSFORLIS

  Søndag den 7. juni avgikk fra Haifa med ca. 6000 tonn benzin bestemt for Alexandria. Begge livbåter på båtdekk og jiggen på styrbord side utsvinget. Livbelter til alle mann i lugarene samt et ekstra sett fordelt på båtdekk og meidtskips.

  Kl. 17.00.

  Tirsdag den 9/6 blev stoppet av marinefartøi 2 mil utenfor kontrollstasjonen. Fikk ordre om å fortsette til Torbruk i konvoi sammen med 4 andre båter eskortert av 6 marinefartøier. Kl. 18 fortsattes og gikk inn som nr. 2 i midterste kollonne i konvoien.

  Onsdag den 10/6 ved 3 tiden blev et fartøi i første kolonne torpedert og "Athene" gikk inn i dette fartøis plass efter ordre fra konvoiens leder. Ved 6 tiden ble skipet truffet av en undervannsbåt torpedo, på bagbord side mellem poop og midtskips omtrent ved høitank nr. 7. Mestedelen av trunkdekket blev oppsprengt samtidig blev en bølge av benzin skyllet over båtdekk og poop. De av mannskapet som befandt sig på poopen blev oversprøitet av benzin. Jiggen midskips blev satt på vannet og alle som var midtskipet gikk i denne. Disse var fører Tharaldsen, styrmann L. Larsen,3. styrmann R. Hansen, rormann A. Hansen, utkikk R. Olsen samt en engelsk signalmann. Jiggen drev langs siden agterover og tok ombord byssegutt A. Bothner. På grunn av skipets fart forover og fordi det samtidig svinget over til bagbord, var det vanskelig å gå klar av skipssiden. Da man var kommet agterover til forkant av Poopen kom brennende benzin over skipssiden og ned i båten og utover sjøen. Alle som befant seg i båten måtte hoppe overbord.

  I mellemtiden gjorde de av mannskapet som enda ikke hadde hoppet overbord forsøk på å låre styrbord livbåt. Disse var efter 2. maskinist G. Pedersens uttalelse: 1. maskinist T. Eggen, 2. maskinist G. Pedersen, 3. maskinist Johannesen, 4. maskinist Johansen, Stuert J. Karlsen, kokk R. Haug, pumpemann J. Hidle, motormann A. Bensen, matros I. Rødsjø, maskingutt A. Kurti.

  En ny eksplosjon, antagelig fra maskinen, gjorde dette umulig og alle måtte derfor hoppe overbord.

  Fra torpedoen traff skipet og til branden opstod medgikk efter fleres uttalelser mellem 1 til 2 minutter.

  Efter vel en halv times ophold i vannet ble mann tatt op av ett av eskort-fartøiene.

  Disse var fører Thraldsen, 3. styrmann R. Hansen, 2. maskinist G. Pedersen, 4. maskinist Johansen, matros I. Rødsjø, båtsmann A. Hansen, matros E. Hansen, matros John Turtel, dekksgutt H. Wasserman, fyrbøter T. Grødum, maskingutt Kurti, maskingitt A. Ibrahim, messegutt A. Gabriel, kanoner (engelsk) C. Bircham, to engelske maskingeværskyttere samt en engelsk signalmann.

  De av de reddede som var mest forbrendt fikk midlertidig behandling ombord i eskortfartøiet som gikk til Alexandria med de reddede mannskaper. Ankom til Alexandria ved 1900 tiden. Følgende av mannskapet blev innlagt på Anglo Swiss hospital: fører Th. Tharaldsen, 3. styrmann R. hansen, 2. maskinist G. Pedersen, 4. maskinist Johansen, matros Rødsjø, matros J. Turtel, maskingutt A. Kurt. Båtsmann A. Hansen blev innlagt på hospitalskip. De øvrige blev plassert efter konsulens anvisning.

  De 13 sommå ansees omkomne er: 1. styrmann Lars Larsen, 1. maskinist Thollaug Eggen, 3. maskinist Arne Johannessen, stuert John Karlsen, matros Rasmus Olsen, dekksgutt Ralf Buchenham (palestiner), kokk Rikard Haug, dansk, byssegutt Asbjørn Bothner, motormann, Robert Nilsen, mtormann Anton Bentsen, pumpemann John Hidle, smører Leif Liwchutz (palestiner) og kanoner C. Meeham (engelsk).

  Cairo den 16. juli, 1942

  R. Hansen, 3. styrmann

  Th. Tharaldsen, fører