Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
3. april 1942
Posisjon
Sør-Atlanteren, S 20g 15m, W 15g 50m
Årsak
Senket av tysk raider
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Bombay
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
3
Fanget
37
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  5. januar 1943
  Sted
  Sydney, N. S. W.
  Administrator
  Generalkonsul Platou

  ...

  Forespørsel fra kaptein Thoresen: "Blev der gitt landlov under ophold i Pernambuco"?

  Vidnet: "Ja, men ingen penger blev utbetalt".

  "Hadde De inntrykk av at der blev gjort mange spørsmål om ruter etc?"

  "Nei, personlig blev jeg ikke spurt om noe."

  "Hvem hadde vakt da angrepet hendte?"

  "Jeg hadde vakt."

  "Hvor var utkikk plasert, hvor mange på utkikk, og hvem?"

  "Letmatros Eivind Knoff på styrbord bro. Han var nede da angrepet kom men var på vei tilbake og befant sig på undre bro. Jeg var på styrbord broving."

  "Hvad slags skyts hadde dere?"

  "2 dobbelte Hotchiss 0.303 samt 2 P.A.C. rockets. Akter hadde vi en 3" L. A. kanon."

  "Hadde man vakt med skytset?"

  "Nei."

  "Var ruller for angrep av fly, overflatefartøi, undervannsfartøi, brann, lekk, alle mann i båtene satt op?"

  "Nei, kun båtruller var opsatt, men vidnet var ny ombord, hvorfor det var mulig at der fantes andre ruller."

  "Hvem var kontroll-officer for skytset?"

  "3. styrmann Hannevig."

  "Var beredskaps-ammunisjon klar ved siden av skytset?"

  "Nei den var i ammunisjonskassene."

  "Hva blev gjort for å slå tilbake angrepet av flyet?"

  "Slo alarm, og holdt kursen."

  "Blev skytset bemannet?"

  "Nei, det var for liten tid, men alle gunnere rapporterte øieblikkelig på broen for ordre."

  "Var De enig med kapteinen at det var nytteløst å ta op kampen med raideren?"

  "Ja, absolutt."

  "Blev maskinen stoppet før dere forlot båten?"

  "Ja, den blev stoppet og bakket."

  "Så De personlig at skibet sank?"

  "Nei, 3. maskinisten, mannskapet og jeg blev tatt under dekk. Hvorvidt kapteinen, 1ste styrmannen, 1ste maskinisten og 2den maskinisten, som var skilt fra oss, så dette, tør jeg ikke uttale mig om."

  Forespørsel fra kaptein Terjesen: "Blev der utsendt posisjonssignal?"

  "Nei, telegrafisten fikk ordre, men antennen og nødantennen var ødelagt."

  TILLEGG TIL SJØFORKLARING FOR S/S "AUST"

  avholdt for Generalkonsulatet i Sydney N.S.W. den 12/3 -1943

  Fremstod 2det vidne, kaptein Christoffer Tuften. Journalutdraget blev fremlagt. Vidnet bekreftet dette som helt riktig og hadde intet videre å tilføie.

  Spørsmål fra kaptein Thoresen: "Hvorledes var utkikkstjenesten arrangert og praktisert?"

  Vidnet: "1 mann på hver broving konstant."

  "Hvem hadde vakt på broen og hvem utkikk da angrepet kom?"

  "2nen styrmann, 2 av dekksbesetningen på utkikk."

  "Var ruller opsatt for angrep av fly, overflatefartøy, underflatefartøy, brann, lekk samt alle mann i båtene?"

  Ruller satt op for angrep (ikke specielle) samt vanlige båtruller."

  "Var disse opsatte ruller stadig innøvet med mannskapet?"

  "Stadig innøvet."

  "Hvem var kontrollofficer for skytset?"

  "3dje styrmann."

  "Var beredskapsammunisjon klar ved siden av kanonen?"

  "Ja."

  "Da angrepet kom, hadde De inntrykk av at det var panikk blandt mannskapet eller gikk alt rolig for sig?"

  "Alt rolig og stille, ingen panikk. Vidnet og officerer hadde full kontroll av situasjonen."

  "Hvad blev gjort for å slå tilbake angrepet av flyet?"

  "Angrepet kom så hurtig at intet kunde foretaes."

  "Tok De bestemmelsen om at det var nytteløst å ta op kampen mot raideren alene eller i samråd med officerer og mannskap?"

  "Alene."

  "Var det noen av officerene eller mannskapene som særig utmerket sig under senkningen av "Aust"?"

  "Alle gjorde sin plikt."

  "Var det noen av officerene eller mannskapene som gjorde sig dårlig bemerket under senkningen?"

  "Alle gjorde sin plikt."

  "Så De selv at "Aust" sank?"

  "Nei, det blev vidnet fortalt av de tyske officerer på raideren at "Aust blev senket med sprenglandning placert ombord. Dette blev senere bekreftet av en rapport han så fra raideren. Der stod der ved siden av skibets navn: "Mit Bombe gesenkt am 17 Uhr."

  "Blev maskinen stoppet og bakket?"

  "Ja."

  "Blev fartøyet truffet før dere gikk i båtene?"

  "Ikke direkte, men projektiler eksploderte på midtskibet. Granatsplinter over hele midtskibet. Adskillige direkte treff fra flyet."

  "Hadde "Aust" utkikkstønne?"

  "Nei."

  "Blev nødsignaler utsendt?"

  "Ordre blev gitt, men antennen ødelagt."

  "Så vidnet at de hemmelige papirer blev ødelagt?"

  Vidnet gjorde dette selv.

  Spørsmål fra kaptein Jensen: "Hvorledes forlot Dere fartøyet?"

  "Samtlige gikk i livbåtene i ro og orden og efter på forhånd opsatt rulle. Byssegutt Francis Fulkner blev såret i benet av en granatsplint under denne manøvre eller muligens litt tidligere."

  "Var utkikken forsynt med kikkert."

  "Ja."

  ...