Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
3. april 1942
Posisjon
Sør-Atlanteren, S 20g 15m, W 15g 50m
Årsak
Senket av tysk raider
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Bombay
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
3
Fanget
37
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Torsdag 5 mars, 1942:

  Kl. 10.00 avgikk fra Pier 26 Brooklyn med los ombord bestemt for Bombay via St. Thomas for bunkers. Kl. 15.00 kvitterte losen ved Sandy Hook, og reisen fortsatte efter kurser opgitt fra Admiralitet.

  Fredag 13 mars, 1942:

  Kl. 08.00 ankom St. Thomas og fortøyde på anvist plass. Kl. 10.00 begyndte å bunkre. Kl. 18.30 ferdig med bunkeringen. Tatt inn 360 ton kull. Kl. 18.30 begynte å fylde ferskvann. På grund av vannmangel på stedet fikk vi for lite kjele og drikke vann, så det blir antagelig nødvendig å anløpe en mellemhavn før Capetown, som er neste bunkeringshavn. På grund av et lager i maskinen som må op til eftersyn, kan skipet ikke avgå før neste dag.

  Lørdag 14 mars, 1942:

  Kl. 14.00 avgikk fra St. Thomas. Kl. 15.15 kvitterte losen. Reisen fortsatte efter opgitte kurser.

  Torsdag 26 mars, 1942:

  1. maskinisten varskodde idag at kull og vannbeholdningen ikke var tilstrekkelig til å gå til Capetown. Forbruket av den kull vi fikk i St. Thomas var betydelig større enn fra først av antatt. Vi besluttet da å gå inn til Pernambuco for å kompetere kull og vannbeholdningen.

  Fredag 27 mars, 1942:

  Kl. 11.00 ankom Pernambuco. Kl.13.00 begyndte å bunkre. Kl. 24.00 begyndte å fylle vann.

  Lørdag 28 mars, 1942:

  Kl. 05.00 ferdig med bunkeringen. Tatt inn ca. 115 ton kull. Kl. 08.00 var vannfyldningen ferdig. Tatt inn 80 ton drikke og kjelevann. Kl. 10.15 avgikk Pernambuco med los ombord. Kl. 12.30 kvitterte losen og fortsatte reisen efter opgitte kurser.

  Fredag 3 april 1942:

  Kl. 13.0 posisjon S 20g 15m W 15g 50m blev skipet plutselig angrepet av flyvemaskin med maskinkanon og maskingeværer samt bomber fra luften. Ved første angrep av flyvemaskinen blev antennen og begge nødantenner ødelagt. Samtidig som skipet blev angrepet av flyvemaskinen observertes et fartøy i horisonten ca 60g på St.b. baug. Vi forstod med en gang at dette var en fiendtlig raider og flyvemaskinens moderskip. Vi svinget med en gang akterenden mot det fiendtlige fartøy for om mulig å komme vekk. Det annet fartøy åpnet da med en gang ild med tilsynelatende store og langtrekkende kanoner. Avstanden til det fiendtlige fartøy blev bedømt til 7 eller 8 nautiske mil. Å forsøke å opta noen kamp fant kapteinen helt nytteløst med den 3" kanon som skipet var utstyrt med. Det fiendtlige fartøy holdt sig hele tiden på samme avstand og fortsatte ildgivningen. Det fant snart den riktige avstand, da nedslagene var tett innpå på begge sider. Flyvemaskinen opgav angrepene så snart ildgivningen fra raideren begyndte. Omtrent Kl. 13.30 besluttet vi å forlate skipet. Ordre blev gitt til å bemanne og sette båtene på vannet. Under dette blev byssegutt Francis Faulkner såret i benet av en granatsplint. Før vi forlot skipet blev alle hemmelige papirer senket i havet. Kl. 15.30 blev mannskapet tatt ombord i raideren og siden holdt i fangenskap. Kl. 17.45 blev skipet senket med bombe.

  Mandag 4 mai, 1942:

  blev samtlige mannskaper overført til det tyske forsyningsskip M/S "Regensburg" et sted i det Indiske Hav.

  6 juli, 1942:

  ankom M/S "Regensburg" Yokohama.

  12 juli, 1942:

  blev samtlige fanger overføt til det tyske M/S "Ramses" i Yokohama havn.

  Ca. 12 august, 1942:

  blev samtlige av skipets norske mannskaper overført til "D. Leuthen" ex s.s. "Nankin". Mannskapene av Britisk og Amerikansk borgerskap blev overført til fangeleir iland i Japan. Disse er:

  Telegrafist Osvald Collet

  Telegrafist Santhos Kumar Das Cupta

  Fyrbøter Robert Owen

  Fyrbøter Adam Dick

  Fyrbøter Berhard NcGovern

  Fyrbøter Abraham Fye

  Lemper John Kelly

  Lemper John Snowden

  Salonggutt David Thompson

  Messegutt Edison Jeadan

  Byssegutt Frances Faulkner

  Matros Wilfred Braethwait

  15 august, 1942:

  blev følgende mannskaper overført til tysk M/S "Dresden" med tilsigelse om å bli befordret til Europa:

  3. styrmann Finn Hannevig

  Stuert Kai Orla Olsen

  Kokk Josef Langballe

  Matros Kjell E. Norby

  Matros Peder Eike

  Matros Knut O. Knutsen

  Matros Nils E. Nilsen

  Matros Odd Wangberg

  Lettmatros Eivind Knoff

  Kanoner Normann Humulsund

  Kanoner Leif Sandtorv

  Donkeyman Mathias Ness

  Fyrbøter Ingvard Ellertsen

  Fyrbøter Leif Hansen

  Fyrbøter Peder Karlsen

  Fyrbøter Konrad Pedersen

  5 september, 1942:

  blev følgende mannskaper overført til tysk M/S "Regensburg":

  Båtsmann Odd Nilsen

  Tømmermann Lars Kristoffersen

  Lettmatros John Johansen

  Fyrbøter John Danger

  Smører Oddvar Andreassen

  24 september, 1942:

  blev følgende mannskaper overføt til tysk M/S "Rakotis"

  1. Mask. Tallak Solheim

  2. Mask. Hilmar Jakobsen

  3. Mask. Erik Roos

  1 oktober, 1942:

  blev de resterende avbesetningen overført til tysk M/S "Ramses"

  Kaptein Christoffer Tuften

  1. styrmann David Faye Knudsen

  2. styrmann Otto Karlsen

  10 oktober, 1942:

  avgikk M/S "Ramses" Yokohama.

  24 oktober, 1942:

  avgikk Kobe med bestemmelsessted Bordeaux via lasthavner og raider.

  28 november, 1942:

  blev M/S "Ramses" anropt og senket av H.M.S. "Adelaide". Alle fanger blev berget av "Adelaide" og landsatt i Fremantle 2. desember, 1942.

  Efter ordre fra Navy Board, Melbourne og Kaptein W. O. Thoresen, Norske Marine, blev alle mannskaper sent videre til Sydney og tatt i forvaring av marinemyndighetene i Sydney.

  Alle mannskaper blev helt frigitt og landsatt i Sydney.

  Den 14. desember 1942

  Otto Karlsen, 2. styrmann

  D. F. Knudsen, 1. styrmann

  C. Tuften, Kaptein