Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
30. mai 1942
Posisjon
Ca. 300 n. mil av Barbados, N 16g 41 m W 54g 55m (middagsposisjon før torpedering)
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Pernambuco
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
0 [9]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  9. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen
  Merknad
  KORREKT ANTALL REDDET/OMKOMMET UNDER FORLISDATA

  ...

  Fremsto skipsfører Nicolai Thorsen ... Skipets journaler gikk tapt ved forliset og komparenten fremla en rapport om ulykken skrevet etter hukommelsen. ...

  Likeledes fremla kapteinen en rapport oppsatt av 1. styrmannen fra M/S "Baghdad" i forbindelse med motor livbåtens tur til Grenada. ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte at han var i sin lugar da første torpedo traff skipet den 30. mai om natten. Da kapteinen kom på dekk var mannskapet gått igang med å låre livbåtene og komparenten tilså dette arbeide inntil han selv firte seg ned i sin livbåt. Kapteinen forklarte videre at maskinisten hadde slått stopp i maskinen men at raidoantennen var slått med som følge av eksplosjonen og der var ingen anledning til å utsende nødsignaler. Kapteinen hadde ikke observert noe usedvanlig på reisen før ulykken, men var straks blitt tilkalt av 3. styrmannen da denne om aftenen den 29. mai trodde at han hadde observert noe som lignet en torpedo. Da imidlertid ingenting skjedde trodde kapteinen at det var en feiltagelse. Kapteinen forklarte videre -- boks som han sikkert mente gikk ned med skipet. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen og siksak-kurser vr blitt fulgt dag og natt. Redningsutstyret var i enhver henseende i forskriftsmessig stand. Livredningsarbeidet foregikk i god orden og det ble søkt etter de savnede mannskaper på ulykkesstedet til det ble lyst neste morgen. De omkomne antas sikkert å være blitt drept av eksplosjonen.

  ...

  1. vidne, 2. styrmann Nilsen ... forklarte at han hadde vært på broen da første torpedo traff skipet. Vidnet var kommet på vakt kl. 24 den 29. mai. Vidnet hadde ikke observert noe usedvanlig under sin vakt. Været var siktbart med månelys. Vidnet uttalte at han ikke fant noen grunn for å slå alarm idet alarmklokkene begynte å ringe av seg selv og han hadde heller ikke gitt noe signal på maskintelegrafen. Maskinen hadde forøvrig blitt stoppet av vakthavende maskinist. Ordre ble gitt til utkik og rormannen om å gjøre livbåtene klare. Radioantennen ble ødelagt av eksplosjonen. Vidnet hadde selv umiddelbart etter eksplosjonen begitt seg til livbåten for å gjøre den klar etter først å ha meldt seg for kapteinen og 3. styrmann. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen og der ble styrt siksak-kurser natt og dag. Redningsutstyret var i enhver henseende i forskriftsmessig stand. Etter at vidnet var kommet i sin livbåt ble der lett etter de savnede mannskaper. Vidnet antar at de omkomne mannskaper ble drept av ekspolosjonen.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Fagerland, som forklarte at han varkommet på vakt kl. 24 den 29. mai. Vidnet hadde stått til rors på øverste bro og hadde ikke observert noe usedvanlig under sin vakt. Vidnet hadde styrt siksak-kurser og skipet hadde vært helt mørklagt. Vidnet hadde fått beskjed av vakthavende styrmann om å gjøre livbåtene klare etter at første torpedo hadde truffet skipet. Vidnet er av den mening at de omkomne ble drept av eksplosjonen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremsto 3. vidne, 3. maskinist Øen, som forklarte at han var kommet på vakt kl. 24 den 29. mai. Da første torpedo traff skipet var vidnet nede i maskinrummet og stanset maskinen på sin vei opp til dekket. Hverken maskinen eller hjelpemotorene ble skadet av eksplosjonen. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Vidnet hadde begitt seg til sin livbåt umiddelbart etter eksplosjonen. Vidnet var av den formeing at de omkone mannskaper ble drept av eksplosjonen.

  ...