Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
19. september 1941
Årsak
Ingen rapport eller sjøforklaring. På rapportskjemaet for skipstap står: "Sept. 1941. all crew lost no further details". Nederst er påført for hånd: "14/12 Schrøder meddeler at der er mulighet for at mandskapet er kommet til Tyskland"
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
34 [34]
Savnet
0