Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
16. desember 1942
Posisjon
Nord-Atlanteren, 5 dager ut fra Clyde,
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Glasgow - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
7
Fanget
0
Omkommet
33 [33]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  31. desember 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne kaptein Einar Trygve Bernt, ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet, kaptein?

  Sv. I nøiaktig 1,5 år.

  Sp. Hvor lenge som fører?

  Sv. I hele tiden.

  Sp. Når hendte torpedringen?

  Sv. Kl. 0520 den 16 de desember i Nordatlanteren.

  Sp. Hvor var De ombord i skbiet da torpederingen fant sted?

  Sv. I sovelugaren.

  Sp. Hvem hadde vakt på broen?

  Sv. 1ste styrmann og 3dje styrmann.

  Sp. Kom De på broen øieblikkelig efter?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor lang tid gikk det fra torpederingen og til skibet sank?

  Sv. Vel ett minutt.

  Sp. Var flåter og båter i orden, og når var sisste båtmanøvre?

  Sv. Ja, båtmanøvre blev sisst avholdt den 9de desember 19242 i sisste havn like før avgang.

  Sp. Hvad blev gjort for å bjerge mannskapet i den korte tiden?

  Sv. Jeg henholder mig til min erklering som er vedlagt.

  Sp. Hvor mange mann blev bjerget?

  Sv. 7 mann.

  Sp. Hvad var besetningens størrelse ved avgangen?

  Sv. 40 mann.

  Sp. Hvad er Deres mening om de 33 mann som kom bort, var der noen mulighet for at noen av disse kan være blitt bjerget?

  Sv. Det er min fulle overbevisning at ingen av de 33 som kom bort kan være blitt bjerget, da skibet gikk ned på ca. 1 minutts tid. Vi oppholdt oss på ulykkesstedet til dagslys, men ingen overlevende kunde finnes.

  Sp. Så De skibetsank?

  Sv. Ja, det gjorde jeg.

  Sp. Er der noen papirer efter de omkomne i Deres besittelse?

  Sv. Nei.

  Sp. Har De kopi av mannskapslisten som den var fra sisste havn?

  Sv. Ja, jeg har kopi av skibets mannskapsliste, men ikke av Nortraship's mannskapsliste. Denne ligger på Nortraship's kontor i New York.

  ...

  2net vidne 1ste styrmann Olav Moen, ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i BELLO?

  Sv. I 16 måneder hvorav 13 måneder som 1ste styrmann.

  Sp. Hvor var De da torpederingen hendte?

  Sv. På broen på babord side.

  Sp. Og hvad var klokken?

  Sv. Klokken var 0520.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. Den første traff i maskinrummet på styrbord side?

  Sp. Hvor traff denandre?

  Sv. Efter min mening i 8 tanken.

  Sp. Hvad blev gjort da torpederingen inntraff?

  Sv. Det første som blev gjort var å slå stopp i maskinen.

  Sp. Hvor lang tid tok det fra den første torpederingen traff og til skibet begynte å synke?

  Sv. Med en gang.

  Sp. Kom samtlige mannskaper til sine respektive stasjoner?

  Sv. Nei.

  Sp. Var det andre skib rundt i farvannet hvor dere blev torpedert?

  Sv. Ja.

  Sp. Kom alle man i båtene eller på flåtene?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvor mange mann blev bjerget?

  Sv. 7 mann.

  Sp. Hvad tror De om de andre som er bortkommet?

  Sv. Jeg tror de hadde ingen chanse til å bjerge livet.

  Sp. Hvor lang tid var dere rundt plassen hvor dere blev torpedert?

  Sv. Jeg tenker ca 3 til 4 timer

  Sp. Og dere så ingen ting?

  sv. Nei, vi så ingen ting.

  Sp. Når blev dere tatt op av korvetten?

  Sv. Kl. 0650 blev vi tatt op av HMS "PINK".

  Sp. Og han landsatte dere i ?

  Sv. St. John's, Nfld.

  Sp. Så De at skibet sank?

  Sv. Ja.

  Sp. Var De klar skibssiden da?

  Sv. Ja.

  Sp. På flåte eller i livbåt.

  Sv. På flåte.

  ...

  3dje vidne, Kristoffer Wick ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros og gunner.

  Sp. Hvor var De da torpederingen hendte?

  Sv. Ved roret.

  Sp. Hvad var klokken da?

  Sv. Da torpederingen hendte var vel klokken sånn 20 over 5.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. Den ene tror jeg traff i maskinen og den andre ved 8 tanken på styrbord side.

  Sp. Hvad blev der foretatt da?

  Sv. Skibet sank så fort at det var ingen tid til å sette ut båter. Jeg fikk da ordre av styrmannen til å løpe til en av flåtene, men jeg blev stående hvor jeg var da vannet da allerede var kommet til pumperummet mittskibs. Så blev jeg tatt av sjøen og efter å ha svømmet rundt en stund fant jeg en hvelvet båt og kom mig opp på den. Siden blev jeg tatt op av en engelsk korvett.

  Sp. Hvad tror De om de 33 mann som ikke blev bjerget?

  Sv. Min mening er at de hadde ingen mulighet for å bjerge sig.

  Sp. Så De skibet sank?

  Sv. Jeg så skibet sank da jeg blev tatt av sjøen og vasket overbord.

  ...

  4de vidne, Oscar Wisnes, ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros.

  Sp. Hvor var De da torpederingen foregikk.

  Sv. På utgikk på toppen av styrehuset.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I maskinrummet, tror jeg, da lyset gikk.

  Sp. Hvor lang tid efter torpedoen traff begynte skibet å synke?

  Sv. Det begynte å synke med en gang.

  Sp. Hvor mange av mannskapet kom det til St. John's.

  Sv. 7 mann.

  Sp. Hvad tror De har hendt de øvrige 33 mann?

  Sv. Jeg tror de er druknet før de kunde komme ut av lugarene.

  Sp. Hvorledes blev De tatt op?

  Sv. Jeg lå på en dør da jeg blev tatt opp av korvetten. Jeg var den første som blev tatt opp. Korvetten gikk så omkring og tok opp de andre 6, flere var det ikke å finne.

  ...