Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
30. juni 1940
Posisjon
Ca. 250 miles sørves for Land's End, ca. 48g 15m N, 10g 30m W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Dakar, W.A. - Southampton
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
25
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • M/S "Belmoira" av Oslo, torpedert på reise fra Dakar til Southampton den 30. juni, 1940

  M/S "Belmoira" avgikk fra Dakar, W.A. den 18. juni 1940 kl. 12,00 bestemt til Southampton for ordre. Skibet var i ballast, bemannet med 25 mann og i alle dele i sjødyktig stand.

  Søndag den 30. juni omtrent kl. 05.40 blev skibet torpedert uten forutgående varsel. Torpedoen traff omtrent midtskibs på styrbord side mellom nr. 2 og 3 luke. Det var en voldsom eksplosjon og skibet sank hurtig. Der blev straks git ordre til at få ut livbåtene og alle mann kom i dem på kortest mulig tid, 4 mann måtte hoppe på sjøen men blev tat op hurtigst mulig. Da livbåtene såvidt var kommet klar, ca. 5 minnutter efter eksplosjonen brak skibet av midtskibs og sank efter få minnutters forløp.

  Idet skibet holdt på at synke kom undervannsbåten til overflaten og praiet med spørgsmål om avseilingshavn og bestemmelsessted og hvad last skibet hadde. Videre hvad skibet skulle gjøre i Southampton, hvem som hadde ordret skibet dertil, hvem som var reder. Straks efter dukket ubåten og forsvandt.

  Ubåten var malt grå, nermest lys grå. Den hadde ingen merker med unntagelse av en tegning forestillende "Micky Mouse" som var anbragt i en blå cirkelrund flate på siden av tårnet.

  Omtrentlig plads hvor M/S "Belmoira" blev torpedert var 48 gr 15 min N.br., 10 gr. 30 min. W. lgd. Vinden var S/Olig, laber bris med høi dønning fra N/W.

  Da eksplosjonen inntraf var kapteinen, 1. styrmann og 2. styrmann på broen. Matros Harald Strømme stod tilrors og letmatros F. Fredriksen var på utkik.

  Livbåtene satte kursen mot N.O. og kom frem best mulig ved hjelp av seil og årer.

  Kl. 18.00 samme dag blev man praiet av engelsk D/S "Sheridan" som tilbød å ta alle mann ombord, men da "Sheridan" var på reise til Brazil blev den anmodet om at tilkalde anden assistanse pr. trådløs. Dette kunne de imidlertid ikke gjøre, men skulle varsle to trawlere som var i sikte fra "Sheridan".

  Omtrent kl. 19.30 kom to trawlere tilstede og alle mann blev tat ombord i dem. Det viste seg at være to Spanske trawlere "Miguel Veiga" og "Weiler nr. 1" fra Bouzas. De var begge på reise til Coruna efter avsluttet fiske.

  Den ene livbåt blev tat ombord i "Weiler 1" og ført med til Coruna. Fra den annen livbåt blev det meste innventar tat ombord i "Miguel Veiga" og båten tatt på slep. Neste morgen viste deg sig at sleperen i nattens løp var brukket og båten forsvunnet.

  Ombord i trawlerne blev man behandlet på beste måte og ankom til Coruna den 2. juli kl. 16,30. Den Norske Konsul blev varslet og efterat ha avgitt forklaring for havne autoriteterne blev mannskapet innkvartert i byen. Den ene livbåt samt det reddete inventar blev overlevert til den Norske Konsul.

  Endel av skibspapirerne blev reddet, men dagbøker og mannskapspapirene gik tapt. Intet av mannskapets eiendeler blev reddet.

  M/S "Belmoira" var ikke i konvoy og var ikke armeret. Det var ikke tid til at sende ut S/O/S.

  2. maskinist Odd Kjeldsberg hadde vakt i maskinen. Hovedmotoren blev stoppet umiddelbart efter eksplosjonen inntraf.

  Coruna den 4. juli 1940

  Bevidnes:

  Asbjørn Utne, 1. styrmann

  T. Olsen, 2. styrmann

  M. Mortensen, Fører

  Harald Strømme, matros

  Odd Kjeldsberg, 2. mask.