Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. mai 1942
Posisjon
135 OSO fra Barbados
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
10109 tonn Admiralty Fuel
Reiserute
Trinidad - Freetown
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Rapport skrevet av kapteinen etter hukommelsen

  M/T "BETH" av Oslo, bygget ved Wm. Dokforfd & Son, Sunderland, England, Klasse i Lloy *100 A.1. Bruttodrektighet 6852, Dødvekt 10475 tonn. Kjenningssignal L.D.P.H. (Nytt kjenningssignal B.M.C.R.).

  Skipets fører var Hans Gulliksen ... Besettningen ved forlistet utgjorde foruten føreren 30 mann.

  M/T "BETH" ankom Port of Spain, Trinidad fra Freetown den 8. mai 1942 kl 12:00 og gikk tilankers på reden. Kl. 12:15 kom representant fra skipets agent, Messrs. Trinidad Leaseholders Ltd. sammen med los ombord. Der ble gitt beskjed at skipet straks skulle fortsette til lasteplass, Ponte Pierre. Kapteinen opplyste agenten at hvis skipet skulle ut på en lengere reise, var det nødvendig å få skipets ene dynamo reparert og anomodet om at Naval kontrollen ble underrettet herom.

  Skipet lettet anker kl. 12:30 og ankom lasteplass kl. 15. Etter endt utlossning av ballast begynnte lastingen. Kapteinen reiste samme aften til Port of Spain og avla rapport på Naval Kontrollen. Den 10. mai om aftenen var skipet ferdiglastet og forsynt med bunkers og ferskvann. Inntatt last ifølge konnossementet 10005 tonn, skipets beregning 10109 tonn Admiralty Fuel. Bunkersbeholdningen ved avgang ca. 650 tonn. Vannbeholdning 150 tonn.

  Skipet halte ut fra lastepieren og ankret. Fortsatte kil. 05:30 den 11. mai til Port of Spain. Ved middagstid kom Harbour Engenineeren ombord og besiktiget dynamoen. Han anslo at reprasjonen ville ta ca. 3 dage.

  Skipet inntok proviantrekvisita for 2 måneder. Torsdag den 14. mai kl. 15:00 møtte kapteinen til konferanse på Naval Kontrollen og mottok seileinstrukser.

  Det var forutsatt at reparasjonen ville bli fullført i løpet av natten. Imidlertid viste det seg at reparasjonen ikke var tilfredsstillende utført og skipet var ikke istand til å seile til fastsatt tid kl. 07:20 den 15. mai.

  Den 15 mai møtte kapteinen på Naval Kontroll og mottok nye reiseinstruksjoner. Avgang var satt til kl. 07:20 den 16. mai.

  Reparasjonen av dynamoen var ferdig kl. 05:30 den 16/5. Prøvekjørt og funnet iorden.

  Kl. 08:20. Avgikk fra Port of Spain og styrte kurser etter oppgitt rute.

  Søndag den 17.l mai 1942, mellom kl. 10:00 og 11:30 passerte skipet mellom oljeholdig vann og man så en drivende flåte og en trebom. Man var klar over at en tankbåt var blitt senket og spesiell god utkikk ble holdt. Ruten ble ikke forandret.

  Kl. 20:20 skipstid ble skipet rammet av en torpedo på styrbord side, omtrent ved no. 1 tank. Det var en voldsom eksplosjon med oljesprøyt over hele skipet. Vakthavende, da skipet ble torpedert, var på dekk: 3dje styrmann Allert Rognø, Matros Henry Brekke ti rors, matros Jens Adolfsen på utkikk. I maskinen: Maskinmester Kristian Andersen, assistent Fritz Larsen, motormann Tormod Sæter. Kapteinen var gått ned fra broen ca. 5 minutter før torpedoen traff og befannt seg i salongen i øyeblikket. Utkikken var på broen på styrbord side og 3die styrmann på babord side. Utkiken opplyste at han så torpedoen just før den traff, og han gikk da inn i styrehuset. 3die styrmann ble ved eksplosjonen kastet overende og var en kort stund bevistløs. Kapteinen løp straks opp og hentet skipapapirene som lå klar i en kuffert og kastet denne i motorbåten på styrbord side, derpå opp på broen. Så at skipssiden på begge sider pekte ut i sjøen fra akterkant av bakken og ca. 30 fot akterover. Trunkdekket forenom masten var sprengt opp og vrengt henover bakken. Tenkte da å stoppe maskinen, men fannt at dette allerede var gjort.

  Ga så telegrafisten beskjed om å sende ut nødssignal, posisjon 135 OSO fra Barbados. Så at livbåtene ble satt på vannet akter. Samlet alle hemmelige papierer og kastet disse på sjøen. Kommet ned på undre bro, så at begge båter akter var satt på vannet. Første styrmann og en av vakten hadde låret ned motorbåten. Lot gå surringene på giggen, tok livvesten på og hoppet ut til taljen til motorbåten etter telegrafisten. I motorbåten var kun 1ste styrmann og sturerten, telegrafisten og kapteinen.

  Det antas at tiden fra torpedoen traff, til motorbåten - som var siste båt - rodde fra siden, var 12-15 minutter. Alle tre av vakten på dekk var kommet i vannet og drev akterover. 3die styrmann kom seg opp i styrbord livbåt.

  Da siste båt gikk fra borde, var forskipet jevnt med sjøen.

  De andre to ble tatt opp av babord båt under kommando av 2. styrmann. De hadde hørt rop fra noen som var i sjøen og rodde tilbake oppunder akterenden. Matros Gunleiv Gundersen hoppet i sjøen og hjalp opp matros Jens Adolfsen, som var ganske utmattet.

  Da båtene var vel klar av skipet, fikk det en annen torpedo. Denne traff aktenfor mikdtskipet, antagelig ved tank no. 5. Det inntraff en voldsom eksplosjon med flamme høyere enn mastetoppen. Han hørte flere mindre eksplosjoner ved siden og så en svart røkmasse gå tilveirs. Ca. 5 minutter etter den annen torpedo traff, gikk skipet tilbunds.

  Livbåtene kom fra hverandre i mørket. Ca. 5 minutter etter at skipet sank, kom en u-båt til overflaten, omtrent 50 meter fra motorbåten. Man hadde da netopp lenset denne og fått motoren igang. U-båten kom straks etter og ba oss stoppe og ro lang siden av den. Der ble spurt om skipets navn, nasjonalitet, tonnasje, hvilket ble besvart. På spørsmål om der var noe de kunne gjøre for oss, om vi visste veien til land, ble svart at vi trengte ingen hjelp. De sa at hvis vi kjørte i østlig retning ville vi finne en annen livbåt. Vi så da en grønn rakett ble sennt opp fra en annen ubåt et par kabellengder i vestlig retning.

  U-båten forlot oss, styrte i sydlig rettning og begynnet å gå ned.

  Kort etter kom vi sammen med babord livbåt. Denne hadde 17 mann ombord. Der ble signalert hele horisonten rundt med "Flash lights" for å finne den 3die livbåt, men intet var å se.

  De to livbåter gjorde fast i hverandre, satte ut et drivanker og lå og drev til dagslys. Derpå kjørtes en runde med livbåten på slep. Det eneste man da så, var et tomfat og en livbøye.

  Derpå satte vi kurs for Barbados og landet i Conset Bay, Barbados, etter 36 timer seillas.

  Kommet i land, ble myndighetene anomodet om å sende ut fly for å lete etter den 3die livbåt. 3 dage senere ble det opplyst at den 3die livbåt hadde landet på Tobago Island den 20. mai om aftenen med 9 mann, og at disse neste dag var sendt til Port of Spain. Det var således 1 mann omkommet, nemlig båtsmann Sigurd Svendsen. Det er ingen av de overlevende som med sikkerhet kan si på hvilken måte han er kommet bort. Han var med og lårte babord livbåt og er antagelig kommet mellom livbåten og skutesiden. Taljeløperne og livlinene var sleipe av olje.

  NEW YORK, den 8. juli 1942

  Jens Adolfsen, matros

  Henry Brekke, matros

  Karl Lorang Olsen, telegrafist

  Ottar Birkelund, 1ste styrmann

  Hans Gulliksen, fører