Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
30. april 1942
Posisjon
75 miles SO for Ambrose fyrskip
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
2000 tonn mangane seore, 5482 tonn stykkgods hvorav 350 tonn olje i jernfat på dekk
Reiserute
Bombay - Cape Town - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Rapport angående skibets senkning, den 30. april 1942. (Dagboken tapt).

  Skibet avgikk fra Bombay den 19 mars 1942 kl. 8.00, bestemt til New York, via Cape Town for ruteinstruks. ...

  Skibet ankom til Cape Town den 4de april kl. 19.00 og avgikk neste dag kl. 12.50 etter at ha motatt videre instrukser for reisen, av de militære myndigheter.

  Reisen fortsattes i overenstemmelse med den rute som var gitt av myndigheterne og alt forløp normalt inntil den 30. april kl. 22.55 da skibet befandt seg 75 n.mil sydost av Ambrose fyrskib. (N.br. 39g 35m, L.W. 72g 42m). På broen var vakthavende styrmann (3dje styrmann H. Wrålsen) og utkikk matros M. Rivedal (på bestiktaket) samt tømmermann J. Tetlie som ekstra utkikk. Rormann matros A. Rasmussen. Føreren konfererte i øieblikket med vakthavende radiotelegrafist i radiostasjonen.

  Været var disig med siktbarhet 2 til 3 mil. Lettskyet med fullmåne. Ganske løi sydlig bris med smul sjø.

  Kl. 22.55 så utkiken og vakthavende styrmann samtidig, en ubåt skyte optil overfalten, litt forenfor tvers om styrbord, ca. 400 meter fra skibet. Et øieblikk efter inntraff en kraftig eksplosjon i no. 4 lastrum, om styrbord. Skibet alarmsystem blev øieblikkelig satt i virksomhet med ordre om å være klar å forlate skibet. Maskinen ble slått stopp og nødsignaler over radioen utsendt. Da skibet hadde ganske stor fart, ca. 13 mil, forsøktes å la skibet gå akterover for å ta farten av skibet å lette utsettningen av båtene, men da den voldsomme rystelse under eksplosjonen hadde forårsaket adskillige skader på rørsystemet i maskin, og vannet begyndte å strømme inn i maskinrummet, måtte ordre gis til å forlate maskin og vakthavende maskinist (4de maskinist T. Olsen forlot maskinrummet. Likeså fikk radiotelegrafist G. Hov ordre om å forlate radiostasjonen. Telegrafnøkkelen ble skrudd fast, hvoretter telegrafisten tok med seg skibets papierer og gikk bb. livbåt, sammen med føreren.

  Skibets 2 livbåter og motorbåten forlot skibet med hele besetningen. Omtrent k. 23.08 da styrbord livbåt befandt seg ca. 150 meter aktenfor skibet og motorbåten ca. 70 meter på b.b. låren, med b.b. båt omtrent av akterskibet, ca. 100 m. vekk, sendte ubåten en endnu en torpedo, som traff like i forkant av mannskapslugarene akter. Det fulgte en volsom eksplosjon som sendte fragmenter av hele akterskibet flere 100 meter bort over sjøen.

  B.b. livbåt fik en forferdelig byre av jernstykker over seg som slog istykker tofter, luftkasser og inventar og båten meget ramponert.

  Av de ombordværende 17 mann ble bådsmann Jørgen Johnsen, letmatros Hans Rasmussen og Smører Stig Moqvist (svensk) adskillig forslått, men resten slap heldigere fra det.

  Motorbåten kom hurtig tilstede og tok begge livbåter på slep for å komme bort fra stedet da man måtte regne med at livbåtene vilde bli beskudt.

  Da sisste båt forlot skibet lå det dypt med akterskibet og hadde adskillig stybord slagside. Efter sisste torpedo begyndte skibet at synke hurtigere, med akterenden først og kl. 25.20 var skibet sunket.

  Efter ca. 1/2 times slepning tok man besetningen og endel inventar fra den skadede livbåt over i motorbåten, og de sårede mannskaper plasert best mulig. Den ødelagte livbåt lot man gå i drift.

  Motorbåten satte kurs mot nærmeste land med st.b. livbåt på slep. Været var fremdeles bra med løi vind og smul sjø. På turen mot land så man intet, undtatt en flyvemaskin som sansynligvis må ha sett livbåtene.

  Den este dag (1/5) kl. 13.30 ankom man i god behold til Seaside Hights, N.J. og landet ved Toms River Coast Guards Station, som straks brakte de tilskadekomne til Hospital og ellers tok meget vel imot os alle. Livbåtene ble overlat Coast Guard St.

  I Løpet av eftermiddagen gjennemgikk man de vanlige formaliteter med Immegrations, tollbod og Quarentine myndigheter. Likesom Marinemyndigheterne optok forklaringer.

  Notraship New York ble telefonisk underrettet og det ble arrengert med mannskapets transport til New York.

  Neste dag ble mannskapet sendt i en buss til New York hvor Notraship arrengerte det Nødvendige for besetningens innkvatering.

  At ovenstående er overenstemmende med sandheten, bevidnes.

  New York 7de mai 1942

  H. Wrålsen, 3dje styrm.

  Gulbrand Hov, Radiotelegrafist

  Marc Røberg, Fører

  J. Tetlie, Tømmermann

  T. Olsen, 4de maskinist

  Alf Rasmussen, Matros