Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
29. juli 1942
Posisjon
170 miles sørøst for Barbados
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Ceara, Brasil - Trinidad
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
22
Fanget
1
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  3. september 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Skipets fører, kaptein Christian Evensen ble tatt til fange av undervannsbåten etter torpederingen og kunne derfor ikke møte.

  ...

  Fremstod 1. vidne Joh. J. Sperre ...

  Vidnet kunne ikke fremlegge noen av skipets journaler som gikk tapt ved forliset. Han fremla imidlertid en rapport, skrevet etter hukommelsen i Kingstown datert den 6. august 1942.

  ...

  Vidnet forklarte videre at han var i sin lugar da skipet ble rammet av en torpedo den 29. juli. Vidnet hadde hatt vakt mellom 8 og 12 ulykkesdagen og hadde ikke observert noget usedvanlig under denne vakt eller tidligere på skipets reise. Det var pent, klart vær ulykkesdagen. Maskinen stoppet som følge av eksplosjonen som forårsaket at skipet straks begynte å synke. Vidnet hadde straks kommet på babord dekk og gått i gang med å utsette båtene. Redningsarbeidet gikk knirkefritt og hele mannskapet ble tatt op i båtene unntagen en, messegutten, som ble drept av eksplosjonen idet han var iferd med å tømme en bøtte over skipssiden da torpedoen rammet. Det var ingen anledning til å sende ut nødsignaler, da radiostasjonen og antennen ble ødelagt. Skipet hadde forandret kurs ved dagbrekdningen og i skumringen under skipets reise. Forøvrig var der ikke styrt siksak-kurser. Skipet hadde vært totalt mørklagt. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Ingen hadde sett torpedoen før den rammet skipet.

  ...

  Fremstod 2.vidne Jørgen Jærnes, 3. styrmann som forklarte at han hadde vakt på broen da torpedoen rammet skibet. Vidnet hadde ikke observert noget usedvanlig under sin vakt. Vidnet opholdt seg i styrehuset i eksplosjonsøieblikket, og da han senere kom ut på broen og så at akterskipet lå under vann, slo han alarm, og gikk deretter i gang med å utsette båtene. Skipets hemmelige dokumenter ble opbevart i et skott i styrehuset, men vidnet hadde ikke kunnet gjøre noget med dem. Han antok som sikkert at papirene var gått ned med skipet. Redningsarbeidet gikk fint. Messegutten, som omkom, hadde hadde i henhold til kokkens uttalelse til vidnet vært ved skipsrekken og formodentlig blitt drept av eksplosjonen. Skipet var mørklagt under hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremstod 3. vidne Ragnvald Skjelbred, 3. maskinist, som forklarte at han hadde vakt i maskinen, da torpedoen rammet skipet. Han hadde opholdt seg på maskindørken da eksplosjonen inntraff og hadde gått ned i rummet for å søke å slå maskinen akterover men på grunn av røk og damp kunne han ikke se, men så dog at maskinen var stoppet. Han hadde deretter fått tak i sin redningsvest og gått til livbåten. Skipet hadde vært helt mørklagt. Redningsutstyret var i god orden, unntagen oljehyrene. På foresøpørsel om hvad som ble undersøkt av u-båtens mannskap etter senkningen uttalte vidnet at han trodd sekkene inneholdt kakaobønner, som vistnok var den vesentlige last.

  ...

  Fremstod 4. vidne Olav Henriksen, lettmatros, som forklarte at han hadde frivakt da eksplosjonen inntraff. Han var i sin køie, men kom seg straks ut på dekk og låret ned aktre livbåt. Han ble tatt opp i livbåten etter å ha vært i vannet i ca 15. min. Vidnet hadde under sine tidligere vakter ved roret under reisen styrt vekslende kurser. Kursforandringene fant sted om morgenen og om aftenen. Skipet var helt mørklagt under reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...