Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. mars 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren ca. 58g N, 22 g W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Liverpool
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
7
Fanget
0
Omkommet
0 [36]
Savnet
36
 • Referat

  Dato
  17. mars 1943
  Sted
  Glasgow 1(7.3.43) og Reykjavik (16.3.43)
  Administrator
  Konsul L. Ofterdahl (Glasgow), Generalkonsul Henry Bay (Reykjavik)

  Sjøforklaring i Glasgow 17.3.1943

  ...

  Fremsto 1ste vitne, Aksel Remøy ... telegrafist på "Bonneville". ... Han fremla en rapport, som han selv hadde utarbeidet om krigsforliset ...

  ...

  Vitnet henviste til rapporten og tilføiet at han hadde hørt ombord i redningsskibet at 2 av mannskapet , i tilleg til de 5 som kom til Glasgow, sies å ha blitt reddet, men foreløpig har det ikke vært mulig å finne ut hvem disse to menn er. Vitnet viste ikke hvad der hendte med kapteinen,- han så ham overhodet ikke.

  Opplest og vedtatt med tilføielse om at livbåten som vitnet var i, ble satt i drift av rednings skibet.

  Fremsto 2det vitne, Edmund Dahle ... matros på "Bonneville". ... Vitnet ble gjort bekjent med telegrafistens rapport og hadde intet å bemerke til den. Han forklarte at han var kanonvakt midtskibs om styrbord da torpederingen inntraff. Han hadde da nettop komt på vakt. Han var med og satt ut en livbåt. Der hoppet han overbord og svømte bort til livbåten som var drevet akterover. Livbåten var full av vann og 8 mann kom i den. Senere om natten hvelvet båten og vitnet samt 4 andre av folkene klarte å komme seg opp på hvelvet hvor de oppholdt seg i 4 timer.- Etter omtrent en times tid forsvant maskinmesteren, og de 4 gjenværende ble tatt opp av et rednings fartøi. Straks før vitnet hoppet overbord så han kapteinen på båtdekket men han viste ikke hvad der hendte med ham senere. Rednings fartøiet lot livbåten gå i drift etter at de var blitt tatt ombord. Da livbåten hvelvet var 3 mann allerede døde. De var: en motormann, messegutten -- offiserene samt en engelsk marine signalgast. Han viste ikke hvad de het.

  ...

  Fremsto 3die vitne, Henry Birgvald Johansen, ... matros på "Bonneville". ... Han ble gjort bekjent med telegrafistens rapport og hadde intet å bemerke til denne. Vitnet forklarte at han var netop blitt avløst av det forrige vitne da torpederingen inntraff. Han var på vei ned. Vitnet så ikke kapteinen men han hørte at han sa til Commodoren at det ville være best å ta en sjangse på flåten som lå på fordekket. Vitnet forklarte seg ellers i overensstemmelse med forrige vitne. Motormannen som døde i livbåten het Molvik og var fra Slagen nære Tønsberg.

  ...

  Fremsto 4de vitne, Arne Knudsen, 25 år gammel ... matros på "Bonneville2. ... Han hadde intet å bemerke til telegrafistens rapport, hvis innhold han var gjort bekjent med. Vitnet forklarte at han var tilrors da torpedoen traff. Han ble slengt over kompasset og løp deretter sammen med 2. styrmann ned på båtdekket om styrbord. Han hoppet ned i en livbåt hvori 7 mann senere ble tatt opp. Ellers uttalte han seg i overensstemmelse med 2det vitne. Vitnet så kapteinen på broen kl. 9.30 men der etter så han ikke mere til ham. Kanskje han hadde vært på babord side.

  ...