Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
12. oktober 1944
Posisjon
Ca. 32g 50m S, 48g 51m W
Årsak
Brann i maskinen
Last
8850 tonn stykkgods
Reiserute
Montevideo -
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
47
Fanget
0
Omkommet
3
Savnet
0
 • Utdrag av skipets journal

  Mandag 9de oktober, 1944. Beliggende Montevideo.

  Kl. 0700 fortsattes lastning med 2 gang og det lastedes til kl. 1700 da skibet var ferdiglastet. Inntatt ialt ca. 8850 tons stykkgods. Kl. 1730 begyndte at bunkre. Kl. 1800 ferdigbunkret. Dypgående F. 27'2" A. 27'6" M. 27'4".

  Kl. 1820 los ombord tok inn fortøiningene og gikk ut fra kaien styrende efter losens anvisning og assistert av taubåt forut.

  Kl. 1900 ankredes på havnen med stb. anker 45 fv. i vannet.

  Følgende mannskaper kom idag ombord: Båtsmann Rolf Nyegård, lettmatrosene Åke Eriksson og Rolf Øhrling, matros Jose Manzano, fyrbøter Thorleif Holst, smører Såvi Sundbø, byssegutt Ole Larsen, hjelpegutt Lars Teien og som passasjerer Magnus Olsen og Nils Solberg.

  Vaktmenn fra lann og gunners går sabotasjevakter.

  Tirsdag 10de oktober.

  Mannskapet i arbeide med at gjøre sjøklart, la ned bommer, stuert vekk fortøininger, skalker luker og svingte ut og surret livbåtene. Alle luker skalket med tre gode presenninger på hver luke.

  Kapteinen ilann for å få rede på fyrbøterne T. Normann og Annerfeldt som gikk ilann igåraftes og siden ikke er kommet ombord. Normann og Annerfeldt er ikke kommet tilbake til skibets avgang. I deres sted hadde kapteinen mønstret George Nicholls og Ebbe Lundberg.

  Kl. 1700 kom los ombord. Kl. 1730 begyndte å hive opp ankeret. Kl. 1755 ankeret oppe og der styrtes efter losens anvisning ut fra ankerplassen. Kl. 1840 kvittertes losen og der styrtes videre farvannets kurser efter kapteinens kommando. Kl. 20.45 satte inn med tykk tåke, halv fart i maskinen, de reglementerte signaler gis.

  Onsdag 11te oktober

  Styrer opgitt rute efter kapteinens kommando. De reglementerte tåkesignaler gis. Kl. 0300 lettet tåken. Full fart i maskinen.

  Torsdag 12te oktober.

  Styrer opgitt rute efter kapteinens kommando. Bestikkopgjør til middag: S 32 grad 50' W. 48 grader 51'.

  Omtrent kl. 1400 blev frivakten purret av alarmklokkene. Kommet ut på dekket viste det sig å være brann i maskinrum og treverket i mørklægningsanordningen på båtdekket. Der blev straks gjort forsøk på å få slukke og å få livbåtene på vannet. Brannslange blev påsatt på stb. side i forkant av nr. 4 luke og ledet til maskinrommet. Alle kjemiske brannslukningsapparater som var tilkommelige blev også brukt, men uten noen synlig virkning. Ilden bredte sig med rasende hurtighet. Det var umulig å få lagt ut flere slanger da hele bb. side av båtdekket var ibrann.

  Stb. livbåter 1 og 3 blev satt på vannet og nr. 3 båt bemannet.

  Bb. livbåter kunne man ikke komme til at sette på vannet grunnet ilden. Ca. kl. 1430 faldt nr. 4 livbåt i vannet. Taljeløperne var da avbrennt og det var også brann i båten.

  Nr. 3 båt rodde bort til nr. 4 båt og fikk slukket og satte endel av folkene ombord. Nr. 2 båts aktre talje brente av og båten blev hengende i forreste talje. Det lykkedes å få kuttet forreste talje og få halt båten forover klar av brannstedet.

  Ca. kl. 1500 begyndte ammunisjonen til Oerlikon guns på båtdekket å eksplodere og man måtte søke dekkning hvor man besst kunne.

  Da ilden hadde bredt sig til lasterommene og alt håp om å slukke brannen var opgitt, blev det besluttet å forlate skibet.

  Nr. 2 båt med 1ste styrmann som fører forlot skibet omtrent kl. 1640.

  Nr. 1 båt med kapteinen som siste mann fra borde forlot skibet ca. kl. 1700.

  S. Pedersen, 1. styrmann

  I. Gaulen, fører

  Rapport oppsatt av kapteinen

  Torsdag 12. oktober 1944

  Ca. kl. 13.50 ble hovedmotoren eftersett av vakthavende 3. maskinist Erling Gulbrandsen. Maskineriet arbeidet tilfredsstillende. Trykk og temperaturer normalt, henholdsvis 5000 lbs. pr. kv. tomme og 330 grader Celsius.

  Ca. kl. 14.00 oppstod brann iakterkant av ekshaustpotte for nr. 4 sylinder.

  Motoren ble øieblikkelig stoppet.

  Brannen forplantet sig direkte til brennolje forbrukstankene og man hadde 5 kjemiske brannslukningsapparater for hånden og forsøkte å slukke brannen med disse.

  Brannslangen som til enhver tid står koplet til sanitærpumpen ble likeledes rettet mot brannstedet.

  Imidlertid var det oppstått brann i Black Out treverket over maskinskylightet og brennende bordstykker flat ned i maskinrommet.

  Ca. kl. 14.20 hadde brannen tatt slik omfang at man måtte forlate maskinrommet, hvilket ble gjort gjennom nødutgangen i tunnellen.

  Vanntrykket på dekksledningen hadde vært igang fra kl. 13.00.

  Ca. kl. 14.00 ble det slått stopp i telegrafen fra maskinen. 2. styrmann Olav Tufte - som hadde vakt på broen - besvarte telegrafen og oppdaget samtidig sorte røkmasser velte ut fra maskinrommet gjennem skylightet og luftrør. Alarmklokken ble påsatt og kapteinen ble varskodd "brann i maskinen", og da kapteinen kom ut i følge med 2. styrmannen veltet flammehavet ut fra maskinskylightet.

  Det ble gitt ordre om å legge ut brannslanger og gjøre livbåtene klare.

  Brannen utviklet sig med rasende fart og noen sekunder snere var hele midtskibet et eneste flammehav.

  Slange blev påkoplet til luward (Styrbord side) men denne hadde ingen virkning på brannen som forplantet sig med rasende hurtighet.

  På grunn av flammene var det ikke mulig å kommet til ventilen til vannledningen på bagbord side og derved få tørnet vannet forover.

  Blackoutskylightet over maskinrommet stod i lys lue, og flammer slikket mot begge livbåter på bagbord side så ingen kunde komme til å låre dise båter.

  Aktre livbåt (båt nr. 4) falt i vannet etter at taljerne var avbrent og ble hengende etter aktre fangline med brann i båten.

  Deretter falt forre bagbord livbåt (båt nr. 2) i vannet, og den ble hengende i forre fangline.

  Styrbord aktre livbåt (båt nr. 3) ble satt på vannet. Den kom sig oppunder livbåt nr. 4 og fikk slukket brannen i denne. Fanglinen ble kuttet og båten slept opp til luward og 5 mann fra livbåt nr. 3 gikk over i livbåt nr. 4.

  Brannen hadde nå utviklet sig så voldsomt at det var intet håp om å få slukket, og vannet fra slangen hadde ingen virkning.

  Motorbåten ble satt på vannet og holdt til luward langs skutesiden og båt nr. 2 ble halt forover på bagbord side.

  I mellomtiden begyndte ammunisjonsmagasinene på båtdekket å eksplodere og man var nødsaget til å holde sig i dekning.

  Etter at eksplosjonene var ophørt fra disse magasiner oppga man alt videre forøk på å få slukket brannen som nå hadde forplantet sig til lasterommene.

  Omtrent kl. 16.30 forlot båt nr. 2 skipet med ca. 27 mann.

  Ca. kl. 17.00 forlot motorbåten skipet med 7 mann ombord inklusive kapteinen.

  1. styrmannens båt (nr. 2) overførte ca. 9 mann til båt nr 3 hvoretter båt nr. 2 seilte bort.

  Motorbåten satte 3 mann inklusive kapteinen ombord i båt nr. 3.

  Båt nr. 3 tok motorbåten (båt nr. 1) på slæp og denne igjen båt nr. 4 på slæp. Deretter seilte båtene ned godt i læ av "BRAGANZA" for å ankre for natten da været hadde forværret seg og det blåste nå en liten storm OSO. Like før ankringen brakk fangelinen mellom nr. 3 båt og motorbåten hvorved motorbåten og båt nr. 4 driftet av da det ikke var mulig å få forbinnelse igjen.

  Båt nr. 3 ble liggende for drivanker på grund av været.

  Lørdag 14de oktober 1944:-

  Omtrent kl. 05.00 ble drivankrene inntatt og kursen satt for Brazilia. Kurs omtrent W. til S.

  Det ble senere oplyst at mannskapene i motorbåten gikk over i båt nr. 4 som var en stor og god båt på 540 cf. Seilene fra motorbåten ble tatt over i båt nr. 4 da seilene i denne var oppbrent. Det var nå 9 mann i båt nr. 4.

  Motorbåten ble etterlatt.

  Tirsdag 17de oktober 1944:-

  Båt nr. 4 landet på kysten sønnenfor Rio Grande kl. 08.00.

  Torsdag 19. oktober, 1944.-

  Båt nr. 3 landet på kysten sønnenfor Rio Grande - noen kilometer fra båt nr. 4 - kl. 11.00.

  Både båt nr. 3 og båt nr. 4 ble godt mottatt på stranden av sivilbefolkningen og senere kjørt til byen (Rio Grande) av konsulen og innkvartert i Hotel "Paris" hvor man har fått den besste forpleining.

  Dekksjournalen og delvis andre papirer ble berget og tatt i forvaring av 1. styrmannen i båt nr. 2.

  Maskinjournaler og andre papirer gikk tapt da det ikke var mulig på grund av brannen å komme inn i maskinmesterens kontor og lugar.

  Det er senere blitt opplyst at 1. styrmannens båt (nr. 2) er optatt av et Argentinsk skib og vil bli landsatt i Rio De Janeiro.

  Rio Grande 22. oktober 1944

  I. Gaulen, fører

  O. Tufta, 2nd styrm

  C. H. Pedersen, maskinmester

  Rapport oppsatt av 1. styrmann Simon Pedersen

  12/10-1944.

  Etter at livbåtene hadde forlatt det brennende skip rodde nr. 2 båt over til nr. 3 livbåt og satte ombord 7 mann i denne. Man var da 18 mann igjen i nr. 2 båt. Senere blev det satt seil og man seilte ned i le av "Braganza" hvor der i mørkningen ble satt ut drivanker. Vind og sjø hadde tiltatt til liten storm.

  13/10-1944.

  Fra nr. 2 båt så man det brennende skib hele natten til kl. 0400 morgen. Storm og sjø var like sterke og man ble liggende for drivanker hele dagen og natten. Båten blev flere ganger fyllt med sjø av bråttene.

  Ut på dagen blev passasjer Magnus Olsen sindsforvirret og måtte passes.

  2 bokser inneholdedne konfidentielle papierer blev kastet overbord og sank.

  14/10-1944.

  Storm fra SO med stor sjø, lå for drivanker, bråttsjøer halvfyldte båten flere ganger.

  Ut på dagen blev båtsmann Rolf Nyegård og hjelpegutt Lars Teien sindsforvirret og urolige og måtte passes.

  Passasjer Magnus Olsen døde ved midnattstider.

  15/10-1944.

  Fremdeles storm med høi sjø, ligger for drivanker.

  Kl. 0200 døde båtsmann Nyegård og kl. 0400 døde Lars Teien. Om formiddagen ble de tre døde begravet i sjøen. Før dette blev gjordt blev de undersøkt for papirer etc. Magnus Olsen kunne ikke undersøkes, han var allerede bdgyndt å gå i forrådnelse og stanken var uutholdelig når man rørte ved ham. Båtsmann Nyegård hadde ingen papirer. Ett gull armbåndsuhr blev tatt i forvaring av styrmannen. Lars Teien hadde heller ingen papirer. Ett armbånds uhr og en glatt ring blev tatt vare på av styrmannen.

  Om eftermiddagen bedaget veiret, man satte seil og satte kurs for Brazilia.

  16/10-1944.

  På formiddagen blev det stille og seilene blev tatt ned. Man kom da inn i en hel del vrakgods, bl.a. en hel del hermetikkbokser som viste sig å være uødelagt av brann. En livbeltkasse som hadde været placert på undre bro, utenfor kapteinens lugar, blev også funnet. Livbeltene var merket "Braganza", Oslo. Det kan derfor med sikkerhet gåes ut fra at "Braganza" er sunket.

  18/10-1944.

  Kl. 1800 fikk man se et skib. Nødsignaler blev sendt opp og observert fra skibet som skiftes kurs og styrte ned på oss. Omtrent kl. 1930 ble tatt op av ss. "Rio Salado" av Buenos Aires og fikk en særdeles god mottagelse og blev sørget for på besste måte. Livbåten blev tatt ombord i "Rio Salado".

  22/10-1944.

  Kl. 1430 ankom til Rio de Janeiro og blev mottatt av legasjonssekretær Klingenberg og innlosjert på Seamen's Hostel. Livbåten blev overtatt av britisk M.O.W. Wireless transmitter og kompass blev tatt vare på av den norske legasjon.

  S. Pedersen, styrm. ex. m.s. "Braganza"