Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
12. mai 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren, ca. 9 dager ut fra Halifax
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Halifax - Liverpool
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0 [3]
Savnet
3
 • Utdrag fra skipets journal

  3/5 1943.

  Avgikk fra Halfiax N. S. i convoy.

  5/5-8/5.

  Tykk tåke.

  9/5-43.

  Da skipet befant sig på ca. 55 graders West efter at ha hatt tåke i 2 1/2 døgn, hadde man ikke mere føling med convoyen. Commodores rendevoux for 10/5 og 11/5 mottatt. Man fortsetter reisen da man mener at kunne gjøre commodores opgitte rendevoux.

  10/5-43.

  Kl. 12 middag skips tid (14.00 G.M.T.) var man på optitt br. og lgd. for rendevoux, 4 andre straglers fra samme convoy befant sig på samme posisjon. Klart vær utmerkete observasjoner. Ingen convoy i sikte. Kl. 14.30 skips tid samme dag rapportert submarine fra ett annet skip ca. 15' av. Kl. 14.31, reisen fortsettes efter straglers route.

  12/5-43.

  S.W. vind noen sjø. Kl. 10.35 skips tid (11.35 G.M.T.) befant skipet sig på N 47g 19m W 24g 41m.

  Vakthavende på broen 3. styrmann Lars Larsen, utkikk Wille Andersen Trygve Jonassen, rormann Thorbjørn Olsen. Kl. 10.35 blev periscop opservert tvers om bakbord, ca. 1/2 n.m. av. Umiddelbart efter fikk skipet en torpedo i nr. 4 rum om b.b. Maskinene stoppet. Alarmasignaler satt igang. S.O.S. signaler utsendt. Skipet fikk øyeblikkelig voldsom b.b. slagside.

  3 båter blev satt på vannet. Kl. 10.42 forsvandt skipet med akterskipet først. Man gikk igang med å samle opp overlevne som lå på drivgods og flåter. Ved optelling viste deg sig at 40 menn var berget, 3 menn savnet: De savnede: 1. styrmann Lauritz Sørensen, stuert Andreas Olsen, begge norske samt britisk navy gunner Arthur Homer. Man kretset rundt i vrakgodset med livbåtene i ca. 3. timer for om mulig å finne de savnede.

  Kl. 14.00 seilte man med kurs for Irland.

  Kl. 16.00 opserverte man et fly som kretset over. Kl. ca. 18.20 fikk man en corvett i sikte rett akter. Kl. 18.45 var alle mann tatt ombord i H.M.C.S. "MORDEN". Ingen av mannskapene var alvorlig skadet. De lettere skadet blev øieblikkelig tatt under behandling.

  R. Helgesen

  Fører av M/S "BRAND"