Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. januar 1941
Årsak
Torpedert [av italiensk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Gourock Bay - Durban
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
12 [12]
Savnet
0
 • Lørdag 11. januar 1941 avgikk fra Gourock Bay. 11/1 kl. 0130 befandt skibet seg i ballast bestemt til DURBAN.

  Onsdag 15/1 fortsatte i konvoi intill kl. 2000 da konvoien ble oppløst og vi forandret kurs i overensstemmelse med ordre mottatt fra det ledende skib. Kl. 2015 samme dag ble skibet torpederet.- 2. styrmann var vakthavende og kapteinen var på broen. Noen minutter tidligere fikk man se en ubåt, og alle mann ble purret og det ble gitt ordre om å være klar med kanonen, men der ble ikke anledning til å bruke den. Torpedoen traff på babord side, antagelig ved Nr. 2 luken. Hele forskibet ble revet opp og skibet sank i løpet av 3 minutter. Ingen av livbåtene ble nedfiret. De ble imidlertid delvis løsnet, men der ble ikke tid til å sette dem på vannet. Alle mann hoppet overbord, og noen bjerget seg på flytende vrakgods, samt på en av flåtene. Styrbord livbåt ble senere funnet med 9 mann på hvelvet. Det lykkes oss å få rette opp båten og samle opp de overlevende 20 mann. En liten flekk, som vi først antok var en av redningsflåtene, såes i horisonten, og livbåten ble manøreret mot denne for å finne ut om der var noen folk ilive på den. Raketter ble oppsendt. Det viste seg imidlertid å være ett forlatt skib, nemlig Grekeren "NEMEA", som også var blitt torpederet, men lå og fløt, Den var lastet med kull. Det var nu omtr. midnatt 15 januar. Vi gikk ombord, men da vi var bange for at skibet kanskje ble angrepet igjen, gikk vi tilbake i livbåten, og gjorde fast i skibets logline.

  Torsdag 16/1 ved dagslys bordet vi skibet på nytt og alle mann gikk ombord og fant tørre klær og mat. Telegrafisten ble sendt bort i radiostasjonen og fikk den istand. I mellemtiden kom en av livbåtene, tilhørende det forlatte skib, langs siden med omtr. 18 mann av mannskapet. Noen av dem gikk ombord, deriblant 1ste styrmann og to telegrafister. Disse sendte da ut ett SOS signal som ble oppfanget av Valentia radio. Det norske mannskap besluttet å fortsette med skibet. De stakk fyr under kjelene, fikk dampen opp, og heiste livbåtene, både den norske og den greske. Grekerne vilde imidlertid ikke gå ned i masinrummet.

  I ett avholdt skibsråd insisterte grekerne på forsøke å nå Azorerne, mens de norske vilde fortsette mot Irland. Styrte mot Azorene i en times tid, men på grunn av motvind ble man enig om, ved 2 - 3 tiden om ettermiddagen den 16de, å fortsette mot Irland. Ved 6-7 tiden om kvellen samme dag, ble maskinen stoppet , og vi gikk i livbåtene igjen av frykt for å bli angrepet i nattens løp. Båtene ble fortøiet til vraket i ett langt tau. Ved 5 tiden om morgenen 17/1 fikk vi se rakketter i horisonten og vi svarte med raketter og bluss.

  Fredag 17. januar: Vind og sjø øket, og før det ble dagslys gikk vi ombord på Grekeren igjen hvorfra det ble oppsendt to store raketter. Disse ble sett av to britiske destroyere, som kom på praiehold. Etter forsjellige spørsmål ble de skibbrudne forespurt om de ønsket å forlate skibet. Hertil ble det svaret at hvis destroyeren ville eskortere skibet ville de bli ombord og ta skibet i havn. Hertil svarte de på destroyeren at dette ikke lot seg gjøre på grunn av utilstrekkelig med brendselolje. Vi ble da pånytt spurt om vi ønsket å forlate skibet, og etter samråd ble vi enige om å forlate vraket, og gå ombord i destroyeren. Kl. 9.00 den 17. januar ble de 20 norske tatt ombord på H.M.S. "HIGHLANDER" og Grekerne kom ombord på samme skib.

  Mandag 20. januar: Ble landsatt i Londonderry ved omtr. ti tiden om formiddagen og ble vist til det Norske konsulatet, som ordnet med innlosjering.

  Tirsdag 21. januar: Fortsatte til Glasgow, og ankom dit 22/1 om formiddagen. Alle skibspapairer, dagbøker, samt mannskapets privat eiendele gikk tapt da skibet gikk ned.

  Mannskapet besto av 32 mann. Herav ble 20 mann reddet, og 12 mann inklusiv kapteinen, savnes.