Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
1. juli 1942
Posisjon
22g 50m N.br., 92g 15m V lengde.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Bananer
Reiserute
Tela, Honduras - Galveston, Texas
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Kapteinens rapport skrevet etter hukommelsen

  Kl. 0:500 mandag den 29. juni 1942 avgår D/S "CADMUS" fra Tela, Honduras, med en full ladning bananer bestemt for Galveston, Texas.

  Skipet er i god sjøklar stand før avreisen og vel bemannet, dypt. F 12"4' A 15"8' M14"0'.

  Der styres forskjellige kurser etter seilrute motatt fra de amerikanske marinemyndigheter gjennom den amerikanske konsul i Puerto Cortez.

  Intet nevneverdig hender inntil onsdag den 1. juli kl. 10:35, da plutselig en voldsom eksplosjon oppstår i akterskipet på babord side ut for no. 4 luke og like i forkant av poopen.

  Alle mann løper øyeblikkelig til skipets 2 livbåter, som blir bemannet og satt på vannet.

  Innen 5 minutter går skipet helt under med akterstavnen først og en mengde vrakgods flyter opp.

  Umiddelbart heretter oppdages periskopet av en undervannsbåt 250 meter fra stedet hvor skipet er sunket, så man er klar over at eksplosjonjen skyldes en torpedo.

  15 minutter etter kommer undervannsbåten opp i overvannsstilling og kretser rundt vrakgodset.

  Det foretas opptelling fra begge livbåter og det finnes at 2 mann savnes, nemlig fyrbøterne Otto Wegge og Sigurd Bjørnsen.

  Et par av mannskapet rapporterer til føreren at Otto Wegge såes liggende død på akterdekket, Sgurd Bjørnsen antaes å være drept under eksplosjonen, da han oppholdt seg i mannskapslugaren i poopen, som delvis ble sprengt helt i luften. Man ror en tid rundt stedet, men kan intet tegn se til de to savnede.

  1ste styrmann Johannes Tellesen er blitt hårdt skadet i ryggen og brukket høyre arm i håndleddet. Han har voldsomme smerter og ondt for å puste. Maskinmester Jacob Nielsen er likeledes blitt skadet i korsryggen.

  2den stymann Ivar Hansen blir beordret over i babord livbåt for å overta kommandoen istedenfor 1ste styrmannen.

  Undervannsbåten kommer nu bortover mot livbåtene og beordrer førerens båt langs siden. Følgende spørsmål blir rettet til føreren: Skipets navn og størrelse, hvor skipet kommer fra og hvor bestemt, skipets last samt hvilket rederi skipet tilhørte, sluttelig hvorfor man etter utsendt ordre ikke var kommet hjem til Norge med skipet. Heretter får man lov til å ro bort.

  Det viser seg at undervannsbåten er tysk. Den er lys gråmalt, hadde det tyske våpen på tårnet samt det tyske flagg oppe. Intet navn eller nummer var synlig. Alle spørsmål ble uttalt på engelsk med tysk aksent.

  Skipets position ifølge bestikket var 22g 50m N.br., 92g 15m V. lengde. Det var klart vær med vindstille under hendelsen.

  Den første dag i båtene settes kurs syd, den følgende dag briser det opp med sydostlig vind, hvoretter kursen forandres til SV for å gjøre land på Mexico-kysten i nærheten av Tuxpan, Ver.

  Kl. 12:00 mandag den 6. juli lander begge livbåter med 10 mann i hver båt i god behold ca. 60 nautiske mil syd for Texpan på Mexico-kysten etter fem døgn i båtene.

  Alle man ble herfra transportert opp til byen Guiterrez Zamora, hvor de skadede straks ble tatt under legebehandling, og hvor hele mannskapet ble innkvartert og skaffet mat og klær.

  New York, den 17. juli 1942

  Martinus Myklevoll, Matros

  Jacob Nielsen, 1ste Maskinist

  Alfred Stenersen, fører