Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. mars 1942
Posisjon
23g33m N. og 60g10m W
Årsak
Torpedert [av italiensk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Clyde - Baytown, Texas
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
41
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  13. april 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Arthur Svensen ... Kapteinen hadde ikke anledning til å fremlegge skipets journal, da han ikke hadde fått denne med sig i sin livbåt; han antok at journalen var blitt reddet av skipets 1ste styrmann, Nils Nilsen, som ifølge mottatte meddelelser er ankommet til Trinidad. Deponenten fremla imidlertid en rapport skrevet etter hukommelsen ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var utenfor døren til sin lugar da den første torpedo rammet skipet. Han løp straks ut på båtdekket under broen, hvor han møtte vakthavende styrmann, som var på vei ned fra broen. Om hvad der senere skjedde henviste kapteinen til sin rapport og forklarte at skipet var totalt mørklagt under hele reisen. Han uttalte at redningsutstyret var i enhver henseende i forskrfitsmessig stand. Alle mann hadde redningsdrakter. Redningsarbeidet var forløpet i god orden og uten uheld. Kapteinen var ikke i tvil om at skipet var rammet av torpedoer fra undervannsbåt.

  ...

  ... 1ste vidne, styrmann Larsen, som forklarte at han hadde hatt vakt på broen siden kl. 20 og at han befant seg på styrbord side av styrehuset da den første eksplosjon inntraff. Vidnet hadde forut for dette intet usedvanlig merket under vakten. Med en gang vidnet skjønte at skipet var torpedert løp han inn i bestikklugaren, tok en metalkasse inneholdende hemmelige kodebøker etc. og kastet denne overbord. Han tok deretter skipets posisjon og oppga denne til telegrafisten, som straks fikk sendt ut nødsignaler. Vidnet ga derpå beskjed til rormannen om å gå ned fra broen og vidnet gikk samtidig selv ned på båtdekket hvor han traff kapteinen; denne ga ordre om å sette livbåtene på vannet. Vidnet uttalte at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand i enhver henseende. Redningsarbeidet forløp uten uheld. Skipet hadde vært totalt mørklagt under hele reisen. Vidnet så ikke undervannsbåten, men etter at hans livbåt var kommet et stykke fra skipet så han et lys i nærheten, som vidnet mente skrev seg fra en undervannsbåt.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Eriksen, som forklarte at han stod til rors da første eksplosjon inntraff. Han hadde vært ved roret i ca. 10 minutter og hadde i denne tid ikke merket noe usedvanlig. Vidnet så deretter at 3. styrmann kastet overbord en jernkiste. Vidnet ble stående til rors inntil skipet ble truffet av en annen torpedo. Han fikk deretter beskjed om at han kunne forlate broen. Han gikk akterut i sin lugar og deretter opp til båtdekket og deltok i låring av båtene. Vidnet mente at redningsutstyret var i full orden; alle mann hadde redningsdrakter. Vidnet var ikke i tvil om at skipet var rammet av torpedoer fra undervannsbåt. Skipet hadde vært totalt mørklagt under hele reisen.

  ...

  Fremsto 3dje vidne, 2. maskinist Halvorsen, som forklarte at han hadde vakt i maskinen da første eksplosjon inntraff. Vidnet forklarte at det føltes for ham som om torpedoen traff skipet i forkant av maskinrummet. Ved eksplosjonen ble brendselsstoff-ledningene brukket og oljen fosset ned til rummet. Maskinen begynte å saktne og ble deretter stoppet. Vidnet gikk deretter opp til sin lugar og fikk på sig redningsdrakten. Han gikk deretter i livbåten. Skipet hadde under hele reisen vært totalt mørklagt. Redningsarbeidet forløp uten uheld. Vidnet så ikke noen undervannsbåt, men etter at han var kommet i livbåten så han et søkelys i nærheten, ca. 300 meter borte, som han mente skrev seg fra en undervannsbåt.

  ...