Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. februar 1945
Posisjon
Mellom Landsend og Lizard, ca. 16 mil etter passering av Wolfs Rock
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Kull
Reiserute
Garston - Mumbles Head - Plymouth
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
17
Fanget
0
Omkommet
8 [8]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  12. mars 1945
  Sted
  London
  Administrator
  Visekonsul A. A. Bouston

  ...

  Fremstod Alexander Wallace ... fører av d.s. "CORVUS" ..

  Deponenten fremla fortegnelse over de reddede såvel som de savnede mannskaper.

  ...

  Deponenten fremla videre en skriftlig beretning vedrørende ulykken idet han forklarte at skipets journal var gått tapt. ...

  Deponenten henholdt sig til det i innberetningen anførte og oplyste på forespørsel videre at intet blev hørt eller sett til noget fiendtlig krigsskib før eksplosjonen fandt sted. Straks efter at "CORVUS" blev truffet gikk imidlertid konvoyens eskorterende skib til angrep mot en undervannsbåt. Deponenten mener derfor at det var en torpedo som traff "CORVUS" på styrbords side ved nr. 2 luke. Deponenten så at hele skibets styrbord side blev revet op av eksplosjonen.

  Deponenten forklarte videre at han så intet til de 6 av mannskapet som savnes efter at skibet sank, men antar at det er mest sannsynlig at de druknet.

  ...

  Fremstod Elias Joachim Hansen ... 2. maskinist ombord i d.s. "CORVUS". ... Vidnet som hadde undertegnet den av føreren innleverte innberetning henholdt sig til det deri anførte og forklarte på forespørsel videre at han var i sin lugar da eksplosjonen fandt sted. Han så intet til noen av de savnede mannskaper.

  ...

  Fremstod Harald Nikoai Nielsen ... 1ste styrmann ombord i d.s. "CORVUS" ... Vidnet forklarte at han hadde frivakt da eksplosjonen fandt sted og lå tilkøis. Han løp ut på dekk og så at skibet allerede hadde slagside til babord på 50 grader. Det var oplagt håpløst å forsøke å låre livbåten og vidnet hoppet derfor straks i sjøen. Han kom op på en flåte og blev senere tatt op av d.s. "Baronscourt". Vidnet forklarte videre at han så intet til de savnede mannskaper.

  ...

  Fremstod Olav Martin Kongestøl ... matros ombord i d. s. "CORVUS". ... Vidnet forklarte at han stod tilrors da eksplosjonen fandt sted. Den kom uten noesomhelst varsel og uten at det var tegn til at der fandtes fiendtlig krigsskib i nærheten.

  Vidnet forklarte videre at han blev skadet under eksplosjonen som kom i rettning av broen og han mener derfor at 2. styrmand, som hadde vakt og stod like ved siden av ham, måtte også være blitt skadet og meget mulig drept. Noget bestemt kan imidlertid vidnet ikke uttale sig herom, idet han forklarer at han straks mistet bevisstheten og han husket intet mere før han våknet på hospitalet.

  ...

  Fremstod Nils Pontus Østerberg ... matros ombord i d.s. "CORVUS". ... Vidnet forklarte at han hadde utkikk og stod på styrbord side på underbroen da eksplosjonen fandt sted. Han hverken så eller hørte noget til et fiendtlig krigsskib før "CORVUS" blev truffet. Videre at han blev slått ut på båtdekket av eksplosjonen. Han så at styrbordslivbåten var blitt ødelagt og gikk derfor til babordslivbåt. Det lykkedes vidnet å få kuttet en av surringene til denne, men han måtte opgi arbeidet da skibet kantret til babord og båtdekket var nesten under vand. Vidnet hoppet så i vandet og kom op på en luke sammen med kokken. Vidnet forklarte videre at de eskorterende krigsskib gikk til angrep med dypvandsbomber like i nærhet av hvor han og antagelig andre av mannskapet lå i vandet. Vidnet uttalte at han blev skadet av disse dypvandsbomber, antagelig av luftpresset. Vidnet mener derfor at det er meget mulig at nogen av de savnede mannskaper likeledes blev skadet og i den utstrekning at de ikke kunde gjøre de nødvendige bestrebelser for å holde sig flytende. Virkningen av dypvandsbombene var nemlig den at det blev svært vanskelig å puste. Vidnet så imidlertid intet til nogen av de savnede mannskaper.

  ...