Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. februar 1943
Årsak
Torpedering [av tysk ubåt]
Last
Dieselolje, dekkslast
Reiserute
Hoboken N. J. - U.K.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  17. februar 1943
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Framstod skibets fører Olaf Kristian Egidius og fremla en av ham utferdiget rapport angående krigsforliset ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til rapporten og tilføiet at skibet var fullt bemannet og i helt sjødyktig stand. Alle lys var blendet ombord da torpederingen fant sted. Kapteinen var da selv på broen sammen med 2nen styrmann og rormann og to utkikksmenn på øverste bro. Skibets målebrev, lastepapirene, kontoboken for mannskapet og mannskapslisten ble reddet. Journalen gikk tapt. De hemmelige konvoyinstrukser som lå i et sinkskrin gikk ned med skibet. De tre livbåter som ble satt på vannet ble forlatt da mannskapet ble tatt ombord i korvetten. De to skadede mannskaper matros Georg Lilleli og byssegutt Alexander Dalzeil (britisk) ble bragt til hospitalet i Gourock ved de derværende britiske myndigheters forsorg likesom visekonsulatet dersteds ble underrettet.

  ...

  1ste vidne (matros Johan Rusten) henholdt seg til førerens rapport som sin vidneforklaring og tilføiet at han var utkikk på øverste bro da torpederingen fandt sted. Han hadde været der 1/2 times tid før torpederingen. I løpet av denne tid hørte han et eller to smell og røksile stige opp aktenfor på bakbord side av "Daghild". Likeledes så han lyskaster fra destroyerne.

  ...

  2nnet vidne (3dje maskinist Haakon Heggland) henholdtg seg til førerens rapport som sin vidneforklaring og tilføiet at han hadde vakt i maskinen da torpederingen fandt sted. Da tgorpedoen kom ble der en rysting i maskinen som vidnet da straks stoppet. Han gikk derefter straks på dekket. Maskinen hadde hele tiden virket normalt.

  ...

  2nen styrmann S. Aursland som var tilsagt som vidne i sjøforklaringen møtte ikke fram.