Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. februar 1943
Årsak
Torpedering [av tysk ubåt]
Last
Dieselolje, dekkslast
Reiserute
Hoboken N. J. - U.K.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • RAPPORT

  Mandag den 11 januar 1943 avgikk skipet fra Hoboken N. J. med en ladning dieselolje og ca- 500 tonn dekkslast bestemt for U.K.

  Dypgående F 26' 08" A. 27' 07".

  Kvitterte sjølosen klokken 0230 den 12/1 og fortsatte konvoyens kurser.

  Fra den 16/1 nordvestlig storm med høi sjø. Den 18/1 fikk ordre av commodoren om å hive til b.b. på grunn av den tiltagende storm og sjø. Skipet blev lagt på været med vekslende fart for å holde styringen. Der var kraftige snebyger med ca. 12 gr. C. kulde.

  Styrete den opgitte kurs.

  Den 19/1 hadde været bedaget sig litt og man forøkte å finne igjen konvoyen. Da dette ikke lykkedes besluttet kapteinen å søke inn til St. Johns N.F. som bestemt i konvoypapirene.

  Den 21/1 ankom skipet St. Johns N. F.

  Navycontrollen blev straks underrettet og man fikk ordre om å avvente neste konvoy.

  Under opholdet i St. Johns N.F. blev dekkslastsurringene eftersett av Britisk Ministry of War Trasnports folk da disse var adskillig slakke. Båtsmanøvre og båtsmønstring blev avholdt. Alt fungerte tilfredsstillende.

  Den 30/1 avgikk sammen med flere skip og escorte for å tilslutte den østgående konvoy som blev tilsluttet den 31/1.

  Reisen fortsattes uten noe nevneverdig inntil den 6/2 da ubåtangrepene begynte. Dn 7/2 klokken 0150 blev skipet torpedert på stb. side på fordekket. Skipet krenget straks over og begynte å synke. På grunn av den voldsomme sjø som stadig brøt over var det umulig å komme ned på dekket. Det blev derfor bestemt å forlate skipet da man fryktet flere torpedoer.

  Der blev sendt ut SOS signaler tre ganger.

  Tre livbåter blev satt på vannet i god orden og der var ingen panikk. Så snart man kom klar av skipet blev båtene lagt på været da det var en voldsom vind og sjø. Så snart som det lysnet av dag fant man skipet ennu flytende med sterk slagside og fordekket i vannet. 1. styrmann gikk da ombord for å sende nødsignaler og ellers forøke å berge det som var efterglemt. Så snart han var kommet ombord viste ubåten sig i angrepsstilling så skipet måtte forlates. Straks efter fikk skipet ytterligere to torpedoer men holdt sig flytende med voldsom slagside så dekkslasten gled ut.

  Den franske korvett "LOBELLA" kom tilsyne og skjøt efter ubåten som straks forsvandt.

  Korvetten kom deretter tilbake og samtlige 39 mann blev tatt ombord. to av mannskapet som hadde fått benbrudd blev tatt under behandling.

  Der blev kredset rundt vraket inntil dette var synket.

  Vi vil ikke undlate å meddele den enestående imøtekommenhet som blev utvist oss av korvettens officerer og mannskap.

  Glasgow, den 12. februar, 1943

  A. N. Bygnes, 1. styrmann

  S. Aursland, 2. styrmann

  H. Hegglund, 3. maskinist

  J. Rusten, Matros

  O. K. Egidius, Fører