Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. mai 1941
Posisjon
Atlanterhavet, 61.25 N. 24.18 W.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Naftalin i sekker, crysilic acid i tønner, stykkgods, 16 fly i kasser
Reiserute
Liverpool - Halifax
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • SKRIFTLIG RAPPORT UTARBEIDET AV KAPTEINEN

  s.s. "Eastern Star" ... avgikk fra Liverpool fredag 2. mai 1941, bestemt til Halifax.

  Lasten bestod av 218 tons Naftalin i sekker, og 45 tons Cryslic acid i tønner, stuet i Nr. 5 underrum. Omtr. 240 tons stykkgods i Nr. 1 rum samt 16 fly i kasser i Nr. 2 og 4 rum. Videre 300 tons sandballast i Nr. 5 mellemdekk, og 1024 tons bunkers i de permanente bunkers, og i Nr. 2 underrrum. Alle bunntanker full, samt forpeak og akterpeak full av ferskvann. Skibet var godt utstyret for reisen, fullt bemannet (40 mann) og i enhver henseende i full sjødyktig satnd. -Dypgående F. 12' 5", A. 17' 6", Middels dypgående 14' 11.5". - Kl. 5 em. kvittertes losen ver Bar fyrskib og vi manøvrerte op i vår anviste plass i konvoien. Mannskapet gikk to vakter på sådan måte at vi hadde 4 mann på hver vakt. Videre går telegrafisten og kanoneren vakt om dagen. Om natten hadde vi 2 mann på utkik på broen.

  Lørdag 3 mai: Styrte farvannets kurser i konvoien. Kl. 1 em. ble hele mannskapet mønstret til båtene og anvist sine repsektive plasser der. Alle 4 livbåter ble undersøkt og funnet iorden. På reisen vestover Atlanteren styrtes kurser som anvist av konvoiens Commodore. Man var meget omhyggelig med å holde skibets plass i konvoien til alle tider, og det ble holdt god utkik.

  ONsdag 7. mai: Styrer vestlig kurs i konvoien. 3. styrmann var på vakt på broen fra kl 8 em. Videre var kapteinen på broen. Kl.11.12 em. ble skibet truffet av en torpedo på styrbord side i nr. 5 rummet. En heftig brann opstod straks i nr. 5 rum og skibet begynte å synke.

  Maskinmesteren var på vakt i maskinrumet da skibet ble torpederet. Maskinen begynte straks å jage på grunn av at akselen var brukket. Maskinmesteren stengte hoved dampventilen og gikk derpå til livbåten. En stund etterpå gikk maskinmesteren tilbake til maskinrummet for å se om det var mulig å gå ned der, men masinrummet var da fullt av røk og gass. To matroser, Karl Loddengård og Claus Fjalestad, som satt i messen akterut, hoppet overbord og ble kort tid etterpå tatt op av en armeret engelsk trawler. Resten av mannskapet satte ut 3 livbåter, og alle kom trygt i båtene, men fikk ingen av sine eiendele med seg. Kapteinen bjerget de viktigste av skibets papirer. Etter å ha vært i båtene omtr. en halv times tid, ble alle mann tatt ombord på den samme trawleren, hvor de fikk den beste behandling.

  Mandag 12. mai: Kl. 12 middag ble mannskapet landsatt i Reykjavik og ble innlosjeret ifølge den lokale Norske konsuls arransjement.

  Etter at de hadde forlatt skibet spredte ilden seg hurtig til midtskibet. Skibet hadde da sunket sådan at akterdekket var bare ett par fot over vannet. Trawleren som de var ombord på forlot stedet for å fortsette å eskortere konvoien. Ifølge opplysninger som kapteinen fikk muntlig av de britiske marinemyndigheter i Reykjavik, sank skibet ett par timer senere. Posisjonen var da: N 61 25', V 24 18'. I reykjavik ble 3 av mannskapet tatt av det Norske flyvesen og 4 av marinen. Resten av mannskapet forlot Reykjavik 14. mai ombord på ett britisk transportskib, og ankom til Gourock 18. mai. Mannskapet ble innlosjeret i Glasgow inntil avmønstring kan finne sted.

  GLASGOW, 29. mai 1941

  Olav Østervold

  Fører av s.s. "Eastern Star"