Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. juni 1940
Posisjon
Le Havre
Årsak
Senket ved flyangrep på Havre [av tyske fly]
Last
Ballast
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
17
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Journalutdrag for D/S "Ellavore" på reise fra Roen til Tyne i ballast

  Lørdag den 8de juni 1940: Avgikk fra Rouen med lods ombors kl. 17.15. Skibets dypg. forut 5'4", akter 10'7". Lettmatros A. Skoie og Jungmann A. Søderlund ikke kommet ombord ved avgang. Fortsatte ned Seinen etter lodsens anvisning. Kl. 21.10 ankret opp for natten ved Corvette stb. anker 30 fv. kjetting. Kan ikke passere Havre road etter at mørket er falt på. Los gav ordre å lette 10.30 neste dag (morgen).

  Søndag den 9de Juni kl. 7.40. Måtte lette ankeret og fortsette ned Seinen et stykke, da oljelagrene ved Corvette blev satt i brand. Kl. 8.40 ankret opp på nytt, stb. anker 25 fv. kjetting, avventer ordre om å få lov å fortsette. Kl. 10.05 lettet og fortsatte. Kl. 13.15 kviterte losen straks utenfor sperringen på Havre road, gikk med sakte fart og stopp i maskinen, ankret opp 14.15 etter ordre fra vaktbåt, stb. anker 30 fv. kjetting. Kl. 19.45 lettet anker, men vaktbåt kom straks langs siden og gav ordre om å bli liggende, da skibet skal til Havre neste morgen. 20.10 ankret igjen stb. anker 40 fv. kjetting.

  Mandag den 10de Juni. Kl. 9.15 los ombord, lettet og fortsatte inn til Havre. Kl. 10.30 fortøid i Havre langs en annen båt, ventet på ordre. Kl. 18.15 los ombord, forhalet til en annen kai. Kl. 19.05 ferdig fortøid med 2 båter på innsiden. På utsiden kom en fransk båt og skulle fortøie langs siden av D/S "Ellavore". Under skiftningen kretset stadig fiendtlige fly over havnen og anti-.luftskyts både fra land og sjø var i livlig virksomhet. Ca. kl. 19.10 hørtes hvinet av en bombe der gikk ned gjennom luke nr. 3 og fortsatte gjennem tank- top og bunn, etterfulgt av en voldsom eksplosjon så hele skibet rystet og løftet seg av vannet. Sjøen fosset inn og akterskibet begynte å synke. Mannskapet kom ombord i den fransk båt som lå på innsiden. Forat skibet ikke skulle synke ved kaien og volde trafikkvanskelighet, fikk man wire ombord i den franske båt S.N.A. 9, som fremdeles hadde los ombord og ennu ikke hadde fortøiet. Det lyktes skibet å hale "ELLAVORE" over på den annen side av havnen, bort fra trafikken før skibet tok grunn. Ca 1 times tid senere fikk kapteinen med begge styrmenn og endel av mannskapet lånt en livbåt av det norske skib D/S "Diana" for å komme over til D/S "Ellavore" og se situasjonen an og redde hvad som reddes kunne. Babord anker blev sluppet i grunn forat skibet ikke skulle gli ut på dypere vann.

  Det viste seg at styrbord anker var gått tapt under eksplosjonen. Da man rodde fra stod akterskibet under vann. Ved eksplosjonen kom ingen til skade av besettningen. Ingen autoriteter var å henvende seg til da disse var evakuert. Officerer og mannskapet blev bragt ombord i det norske dampskib S/S "Lotos" av Bergen og blev mottatt på det beste.

  Tirsdag den 11. Juni. På formiddagen fikk man låne samme båt som foregående dag. Da man ikke kunne få ut nogen båt fra D/S "Lotos". Kapteinen sendte styrmennene med endel av mannskapet ombord på "Ellavore" for om mulig å gjerge noe av provianten da sådan ikke kunne fåes iland. Det lyktes dem å bringe med seg en av livbåtene, skibsbåten samt noe proviant. Om ettermiddagen gikk begge styrmennene samt 2.styrmann fra "Lotus" ombord frivillig, men der var da lite som kunne bjerges. Senere på dagen ga kapteinen det fraanske skib, som hadde slept "Ellavore" bort fra kaien, tillatelse til å bjerge motorbåten hvis det lyktes dem.- Hele mannskapet er ombord i "Lotus".

  Onsdag 12. juni: Lemper B. Trønnes og dekksgutt Hansen gikk idag frivillig ombord på s.s. "Diana", som var kort av folk, for å følge dette skib til England. De andre 14 av "Ellavore"s mannskap er ombord på s.s. "Lotus".

  Torsdag 20. juni: S/S "Lotus" ankom til Swansea. "Ellavore"s mannskap ble om formiddagen tatt iland, og om kvellen sendt til Cardiff hvor de ble innlosjeret best mulig. (De flesteav dem på Scandinavian Seamen's Home.)

  Zach. Helle, 1ste styrmann

  H.P. Henriksen, 2. styrmann

  P.B. Persen, Fører

  Peder Gullowsen, Matros