Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
16. mars 1941
Posisjon
Utenfor Landsend
Årsak
Trolig gått på mine
Last
Kull
Reiserute
Cardiff - Plymouth
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
16
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Rapport om s.s. "ELNA E"s krigsforlis på skibets reise med en last Patent kull fra Cardiff til Plymouth i mars 1941

  Lørdag 15. mars:

  Kl. 9.25 avgikk fra Cardiff til Barry Roads for å korrigere kompassene. Skibet var i enhver henseende i full sjødyktig stand for reisen. Kl. 12.25 fortsattes fra Barry Roads styrende kurser i ruten oppgitt av Admiralitetet i Cardiff. Kl. 15.35 passertes Scarweather fyrskib. Det var lite siktbart for resten av dagen, så Lundy Island og Hartland Point passertes uten at vi så dem.

  Søndag 16. mars:

  Fra Admiralitetet hadde vi ordre om å runde Lands End til en viss tid på dagen og da vi hadde rikelig tid ble der slått sakte i maskinen kl. 1.00 om morgenen. Omtrent 5 minutter senere hørtes en eksplosjon forut og sjøen vasket over hele skibet. Det begynte straks å synke forut. Der ble slått stopp i maskinen samt fløitet med dampfløiten for å kalle mannskapet til livbåtene. Styrbord og babord båter ble satt på vannet, og alle som var i nærheten gikk i dem. Da vi i mørket ikke kunne se flere av mannskapet, antok vi at alle mann var kommet i båtene og vi satte fra da det så ut som om skibet ville synke i hvert øyieblikk. Litt senere hørte vi rop fra skibet, og vi ropte tilbake til dem at de skulle hoppe i vannet så vi kunne ta dem opp. 4 mann ble tatt opp og da begge livbåtene kom sammen fant vi at stuert Johan Sudenius ble savnet. Vi ropte til ham og ba ham hoppe på sjøen. Han hoppet like før skibet sank, og ble dradd ned med skibet. Ifølge forklaringene av de andre som måtte hoppe på sjøen, syntes det som at han nektet å følge dem, så han har formodentlig hatt et sjokk. - Skibet sank på omtrent 10 à 15 minutter, og vi rodde rundt i en halv time og lette etter stuerten, men fant ham ikke.- Vi egynte da å ro mot land i sydøstlig retning. Begge livbåtene holdt sammen, og kl. 9.00 søndag 16. mars landet vi i Crackington Haven på den Corniske kyst. Den omkomne ble straks rapporteret til Admiralitetet i Falmouth.

  To soldater som var kanonerer ombord ble sendt til Falmouth, og mannskapet som besto av 16 mann ble sendt til Cardiff for å bli avmønstret der.

  Det bemerkes at skibets papirer, så som målebrev, Lastelinje certifikat, fartscertifikat etc. ble bjerget. Likeså mannskapets sjøfartsbøker.

  Riktigheten av ovenstående bekreftes.

  Ludvik Karlsen, Matros

  Trygve Skjølberg, Maskinmester

  S. Kipperberg, 1ste styrmann

  S. Gabrielsen, Fører