Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. april 1942
Posisjon
Ukjent
Årsak
Ukjent. [av tysk ubåt]
Reiserute
Bildudal - Isafjord
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
24 [22]
Savnet
0
 • BREV FRA NORTRASHIP/REYKJAVIK TIL NORTRASHIP/LONDON

  Reykjavik, 24. april, 1942

  D/S "FANEFJELD"

  Jeg tillater mig herved at erkjenne mottagelsen av Deres ærede telegram av 22de ds, som følger:

  "INVESTIGATE REPORT FULLY ALL DETAILS OBTAINABLE FANEFJELD ALSO ADVISE RANKS NAMES ALL PARTICULARS CREW ABOARD DEPARTURE BILDUDAL. NORTRASHIP."

  D/S "Fanefjeld" ankom hertil den 31/3 og avgik den 3/4 til Bildudal. Skipet losset der ca. 300 tons Salt , ca. 140 tons fra No. 2 rum og ca. 160 tons fra No. 3 rum. Middel Dypg. ved avgang ca. 16 fot. Skipet avgik fra Bildudal kl. 1900 onsdag den 8de des. bestemt for Isafjord. Det var ved anledningen moderat sydost vind og godt siktbart veir. Ifølge opplysninger fra Bildudal var mannskapet ved avgang derfra det samme som ved ankomst fra U.K. samt Kystlodsen Sigurdur Oddsson og en passasjer for Isafjord Budmundur Betursson.

  Da det blev rapportert til skipets agenter her H/F Eimskipafjelag Island, at skipet ikke var ankommet til Isafjord blev der straks gjort forespørsler hos såvel Marine Autoritetene som hos de Militære og Kystvakten, men uten resultat.

  Fredag den 10de blev et lik fundet av en fiskebåt ca. 6-7 mil vest av "Ønundarfjord" og brakte dette iland til Flateyri. Liket fløt i et livbelte merket "FANEF..." de øvrige av bokstavene uleselige, ingen papirer eller dokumenter fandtes, undtatt en Norsk avis dat. 24. januar. H/F "Eimskipas" agenter i Flateyri arransjerte med læge for at få dennes uttalelse og lægen erklærte at liket efter hans mening ikke hadde ligget i sjøen længer end ca. 2 dager. Liket var iført uniform med rødt anker og krone på armen samt "Norway". Det må således ha vært en av skytterne.

  Forøvrig beskrives den døde således: Ca. 30 år gammel, da. 177 cm. høi, mørkt hår og barter. Øinenes farve ikke nævt, på høire hånd en sølvring med navnet "Iran" inngraveret.

  Lørdag morgen sendte agenten ut to båter fra Flateyri for at søke, disse returnerte om aftenen uten å ha sett det minnste der kunde skrive seg fra skipet. Likeså er det blitt undersøkt med båter fra Isafjord og distriktet uten resultat. Siden den tid er det ikke noget nyt angående skipet og dessværre er det vel nå lite håp om å få høre noet mer.

  Vedlagt tillater jeg meg at tilstille Dem mannskapsliste, denne er avskrevet efter liste innlevert av føreren til Security Police vedankomst hertil fra U.K.

  Mathias Hansen, Superintendent Capt. for Island