Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. juni 1943
Posisjon
Ca. 25 grader Syd og 97 grader Ost eller ca. 1000 miles fra Australia og 2600 miles fra Madagaskar
Årsak
Torpedert, deretter skutt i senk [av tysk raider]
Last
Ballast
Reiserute
Esperance Bay, Syd-Australia - Abadan
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
13
Fanget
0
Omkommet
6 [24]
Savnet
18
 • Referat

  Dato
  4. oktober 1943
  Sted
  Durban
  Merknad
  De savnede muligens tatt til fange.

  ...

  Fremstod Toralf Andersen ... fører av m/t "Ferncastle" ...

  ... M/T "Ferncastle" avgikk den 11-6-43 fra Esperance Bay, Syd Australia. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Komparenten foreviste en rapport vedrørende de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte ... Der var en komplett 1. Aid Outfit i hver livbåt. De sårede blev tatt under behandling snarest mulig første natt i livbåten. Ved avgangen fra Esperance Bay var der 4 livbåter og 4 redningsflåter ombord. Livbåtene var alle utsvinget og klare til at låre på vandet.

  Siste båtmanøvre var avholdt 19. april 1943 i Colombo. Skibets radioinstallasjon blev ødelagt ved første eksplosjon.

  ...

  ... 1. Vidne Styrmand Aronsen som forklarte at han hadde vakt på broen fra 4 - 8 e.m. den 17de juni. Der var utkikk på akterdekk ved kanonen og på broen. K. 7.35 e.m. blev skibet truffet av 2 torpedoer på b.b. side med et par sekunders mellemrum. Kapteinen kom like efter på broen. Vidnet gikk da akterut, hvor man var begyndt å låre st.b. livbåt, han gav ordre til å hive den op igjen da skibet fremdeles gikk full fart; dette blev gjort. Vidnet gikk fra akterdekket midtskibs hvor han åpnet Styrbords vingtanker, da skibet hadde sterk slagside til b.b. Da vidnet kom tilbake på broen varskodde utkiksmannen et fartøy forut og en mindre torpedobåt tvers om b.b. Kapteinen gav da ordre til stopp i maskinen, samtidig blev der slåt alarm; vidnet forsøkte å få forbinnelse med maskinrummet men fikk ikke svar. Like efter begynte raideren å beskyte skibet fra b.b. side. En granat traff pumperummet som begyndte å brenne. Kapteinen gav ordre til å låre motorlivbåten på st.b. side midtskibs. Skibet var i mellemtiden rettet endel, så det ikke var nogen vanskelighet med å få båtene på vannet. På grunn av vedvarende skytning og brand midtskibs var det vanskelig å få forbinnelse med akterdekket. Der blev tatt op 6 mann fra en flåte og en mann som lå i vannet. Livbåten var nu drevet aktenfor skibet; der lå også st.b. aktre livbåt. Noen annen livbåt så vidnet ikke. Der blev rodd efter skibet for om mulig å finde den tredje livbåt som var under 3 styrmanns kommando. Der observertes nu 2 eksplosjoner på akterskibet antageligvis forårsaket ved torpedoer; hele akterskibet kom derved i brand og skibet begyndte å synke. Kapteinens og 2. styrmanns båter blev forbundet ved en line således at de ikke skulde miste hverandre i mørket. Da stemningen bl. mannskapene i de 2 båter var mot å søke å komme ombord i raideren, blev der satt kurs vekk fra skibet for å komme bort fra raideren. Motormann Halvard Halvorsen som var tatt op av vannet var såret i ryggen; Han blev tatt under behandling og forbundet av vidnet. Sisste fulle båtmaøvre med seiling og roing var avholdt i Colombo i April 1943. Der var imidlertid manøvre med ut og innsvingning av båtene ved hver oavgang fra og ankomst til havn. På grunn av at skibet øieblikkelig fikk sterk slagside til b.b. var det umulig å bruke kanonen. Efter ca. 2 døgsn seilads blev det besluttet at alle mann skulde bli overført til 2. styrmanns livbåt da denne seilet bedre end motorbåten. Proviant vann og alt utstyr blev bragt ombord i denne. Proviant og vann blev rationert med henblikk på ca. 40 dagers reise. På grunn av Sydostpassaten blev det beluttet at styre Nordvestlig kurs mot Chagos Archipelagos. Da man imidlertid kom inn i vindstille blev kursen satt mere vestlig for om mulig å rekke Mauritius Reunion, Madagskar eller Afrikas østkyst. Halvard Halvorsen fikk daglig behandling og såret i ryggen syntes å hele op bra. Han fikk ekstra vannration; Efter nogen dagers forløp kunde han ikke ta fast føde, og han døde den 9. juli. Vidnet mener at dødsårsaken for de øvrige fem som døde, var at de hadde drukket saltvann; de var advart herimot av kapteinen og officerene. Vidnet tilføiet at like efter de to første explosjner gikk han inn i radiorummet for å sende S.O.S. nød signal; Radioinstallasjonen var imidlertid ødelakt ved explosjonen.

  ...

  Fremstod 2. vidne 2 styrmann Andersen og forklarte at han hadde frivakt og sov da skibet blev truffet av en torpedo, han sprang på dekk til st.b. aktre livbåt; den var halvt låret og lå inn mot skutesiden.Vidnet telefonerte til broen at kanonen akterut var skyteklar. Han blev beordret til å forsøke å få skudd på, hvad man da formodet var en undervannsbåt. Da vidnet fikk raideren isikte forut om b.b. telefonerte han igjen for ordre. Han fikk da ordre om ikke å skyte. Hvem der gav denne ordre vet vidnet ikke; Raideren var forøvrigt på det tidspunkt ikke i siktelinjen dessuten hadde skibet slagside til b.b. Da vidnet kom tilbake til st.b. livbåt fra kanonen så han båten hengende i aktertaljen med forenden under vann. Han gav ordre til å få st.b. aktre flåte på vann. Dette blev gjort og en del av mannskapet hoppet overbord. Vidnet firet sig ned i aktertaljen og fikk livbåten klar av skibet. Der var ca. 8 mann i denne båt, den var full av vann; man gikk straks igang med å lense den, og vel en times tid senere såes kapteinens båt akterut i le av skibet. Man holdt sig i nærheten av skibet for om mulig å redde overlevende på flåter eller i vannet.

  Vidnet så ingenting til b.b. aktre livbåt. Før vidnet gikk ned i sin båt så han endel mannskaper ved b.b. aktre livbåt, om de fikk denne båt på vannet vet han ikke. Alle båter var vel utstyrt med Proviant og vann i henhold til forskrifter.

  Willy Andreassen var såret i det ene ben, han blev tatt under behandling snarest mulig i løpet av natten. Alle var enige om å søke å komme bort fra raideren som syntes å være et moderne armert handelsfartøi. Vidnet kan ikke uttale sig om raiderens nasjonalitet.

  Vidnet så Halvard Halvorsen som var såret bli hjulpet ned leideren av en av mannskapet; Han så ham ikke i kapteinens båt.

  ...

  Fremstod 3. vidne Arne Skar (matros) som forklarte at han hadde vakt på akterdekket da skibet blev truffet av 2 torpedoer på b.b. side litt aktenfor attermasten. Det var overskyet veir med måne. Vidnet så ikke noget fartøi før torpedoene rammet skibet, han løp først ned i sin lugar og hentet sin redningsvest; alle mann var da såvidt vidnet kunde se kommet på dekk, vidnet gikk til sin livbåt på styrbord side. 3. Styrmann gav ordre om å hive st.b. livbåt op så den kom klar av kjølevannet fra maskinen; dette blev gjort. Vidnet så fra forkant av officersmessen en raider på b.b. baug ca. 1 halv kvartmil av; mens han stod der begyndte raideren at skyte. Midtskibet og pumperummet blev truffet, senerehen blev også akterdekket truffet. Vidnet så en av mannskapet med redningsvesten ibrand. Han sa: "Nu er jeg ferdig" hvorpå han hoppet overbord. Hvem det var kan vidnet ikke si, og han så ham ikke siden.

  Vidnet låret sig ned i St.b. livbåt i et håndtaug som hang mellem begge daviter. Vidnet så en av mannskapet en Australiener i forkant av livbåten kutte fore taljeløper med en øks. Vidnet blev hengende i håndtauget; da han senere blev halt inn i båten så han ikke noget til Australieneren, som hadde kuttet fore taljeløper. Vidnet arbeidet derpå med å sikre provianten og lense båten som var full av vann. Da vidnet kom på dekke efter å ha hentet sin redningsvest så han flere av mannskapet ved b.b. livbåt; efterat vidnets båt var kommet klar av skibet så han ikke noget til b.b. livbåt. Både vidnets og den anden liv båtg holdt sig i nærheten av skibet for om mulig å redde mannskaper på flåter eller i vannet; de fandt imidlertid ingen.

  En stund efter at han var kommet i livbåten så vidnet en eller to eksplosjoner ombord i skibet og det sank snart efter. Kapteinen spurte mannskapet om det vilde gå ombord i raideren eller søke å komme vekk, og gjorde opmerksom på at det vilde bli en lang seiletur, hvis de vilde forsøke å nå land med båtene. Mannskapet var enige om å komme vekk fra raideren; og da man ikke fandt nogen flere mannskaper blev kursen satt vestover. Såvidt vidnet kunde forstå var livbåtene vel utstyrt med både proviant og vann.

  Der var rikelig rasjonert av proviant og vann mellem alle mannskaper. De syke og sårede fikk ekstra vannrasjoner.

  ...

  Fremstod 4. vidne Ole Hansen (matros) og forklarte at han var tilrors da skibet blev truffet av 2 torpedoer på b.b. side. Kapteinen kom øieblikkelig på broen og gav ordre om at skifte kurs mot styrbord kursen blev skiftet flere ganger for å komme vekk fra hvad man da formomdet at være en ubåt. Man blev imidlertid snart klar over at det ikke var en ubåt men en raider som kom over fra st.b. til b.b. og åpnet ild mot skibet. Vidnet gikk derpå ned på båtdekket og var behjelpelig med å sette motorbåten på vandet. Mens man holdt på med dette blev skibet truffet av en granat som blåste skylightet av pumperummet og satte dette ibrand; skylightet faldt ned i motorbåten.

  Motormann Halvorsen lå i vannet. Han blev tatt ombord og det viste sig at han var såret i ryggen. Like efter blev 6 mann fra en flåte tatt ombord i motorbåten. Da båten var drevet klar av skibet akterut syntes vidnet han så en skygge under b.b. låring. om dette var b.b. aktre livbåt tør vidnet ikke uttale sig om. Kapteinen gav mannskapet valget mellem å gå ombord i raideren eller søke å nå land ved egen hjelp og gjorde opmerksom på, at det i tilfelle vilde bli en lang seilads. Hele mannskapet var enige om at de ikke vilde gå ombord i raideren.

  Livbåtene var vel utstyrt med proviant og vann.

  ...

  Fremstod 5. Vidne Motormann Gundersen som forklarte at han holdt på å purre ut frivakten da skibet blev truffet av 2 torpedoer. Vidnet tok redningsvest på og åpnet døren til maskinrummet, og så 4. mask. Syringen som stod på maskintoppen; han gjorde tegn til vidnet at han skulde gå op på dekk. Vidnet var der behjelpelig med å hive op st.b. livbåt; da dette ikke lykkedes ved håndkraft blev vidnet anmodet om å gå ned i maskinen og åpne for steam til winchen. Mens vidnet endnu var i maskinrummet på topristen kom signal fra broen om stop i maskinen. Både vidnet og 4 maskinisten gikk da ned og maskinen blev stoppet; mens de var nede i maskinen blev skibet beskudt og begge gikk da op på dekk. Vidnet gikk til st.b. side. 4 Mask. Syringen gikk til b.b. side. Sammen med to andre fikk vidnet st.b. flåte på vannet og hoppet derefter overbord; de blev litt efter tatt ombord i motorlivbåten. Kapteinen spurte om mannskapet var villige til å gå ombord i raideren - nærmest av hensyn til de sårede - eller om de vilde søke å nå land ved egen hjelp, dette vilde i tilfelle bli en lang seilads. Alle var enige om å søke å komme bort fra raideren idet det var en mulighet for at de kunde bli reddet av passerende skib.

  ...

  Fremstod 6. Vidne Motormann Willy Andreassen og forklarte at han var nede i en av lugarene under dekk da skibet blev truffet av 2 torpedoer. Vidnet tok redningsvest på og gikk op på dekk hvor han var behjelpelig med å hive op st.b. livbåt som holdt på å bli fyldt av kjølevann fra maskinen. Vidnet så raideren på b.b. baug den la bredsiden til og åpnet ild mot skibet. Vidnet blev truffet av en granatsplint i venstre lår; Splinten gikk tvers igjennem uten å treffe benet, han la sig ned bak en taugkveil. En stund efter så vidnet en av kanonskytterne låre sig ned i st.b. båt, og vidnet fulgte efter, han la sig ned forut i livbåten; da denne var lenset la 2. styrmann bandage på benet. Vidnet som var såret stemte for å seile vekke fra raideren og søke å nå land ved egen hjelp. Vidnet så ingen anden som blev såret ombord.

  ...

  Det blev besluttet også å innhente forklaring fra Stuert Nilsen ...

  Stuert Nilsen forklarte, at da to torpedoer traff skibet var vidnet under dekk på vei til sin lugar under brobyggningen. Vidnet tok på en jakke og redningsvest og gikk op på dekk. Efter ordre fra kapteinen gikk vidnet op på bestikkhustaket for å holde utkikk; mens han var der så vidnet hverken raider eller motortorpedobåt. Efter ca. 10 minutter blev vidnet avløst og gikk ned på dekk; derfra så han raideren et stort armert handelsfartøi mellem 1 à 2 kvartmil av på b.b. baug, vidnet gikk da over på st.b. side for dekning. Straks efter begyndte skytningen. Kapteinen gav da ordre til å sette motorlivbåten på vannet, og vidnet var behjelpelig med dette. Like efter motorbåten var klar av taljene hørtes rop om hjelp fra vannet; det viste sig å være Halvard Halvorsen som var såret; han blev lagt ned forut i livbåten. Da de var kommet aktenfor skibet så vidnet b.b. aktkre livbåt på vannet; den var klar av taljene og lå tilsynelatende i fangelinen. Om der var nogen folk i båten kunde vidnet ikke se. 6 mann på en redningsflåte blev nu tatt ombord, man var nu kommet et godt stykke aktenfor skibet. Man begyndte nu å søke efter de to andre livbåter men fandt kun st.b. aktre livbåt. Vidnet så efter om b.b. livbåt fremdeles lå langs siden av skibet, men han så den ikke der.

  Livbåtene var vel utstyrt med proviant og vann.

  ...