Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. februar 1943
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Liverpool - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
34
Fanget
0
Omkommet
0 [3]
Savnet
3
 • RAPPORT VEDRØRENDE M.T. "GLITTRE"s TORPEDERING DEN 23. FEBRUAR 1943

  Avgikk fra Liverpool den 11/2 i konvoy som nr. 75.

  Veiret var på reisen meget stormfullt så farten var meget dårlig.

  Fra den 21/2 blev konvoyen angrepet av undervannsbåter og flere båter blev torpedert, og den 27/2 kl. 6.15 AM G.M.T. blev m.t. "GLITTRE" rammet av en torpedo på BB side i maskinrummet. Veiret var moderat og farten ca. 9.5 mil. Skibet var på nøiaktig plass i konvoyen.

  Maskinrummet blev ødelagt og av gassutviklingen blev der brand i maskinrummet. Mannskapet som var på vakt i maskinen 2. maskinist Hans Hansen og motormann Olav Evendsen blev antagelig momentant drept av eksplosjonen. Likeså kokk Martin Melheim som hadde lugar tvers over fra maskindøren.

  Endel av det øvrige mannskap fikk endel skrammer, men ikke noget alvorlig skadet.

  Babord motorbåt mittskibs og styrbords livbåt agter blev satt på vannet og mannskapet gikk i båtene og rodde fra skibssiden. Kl. 7.15 og 7.30 fikk "GLITTRE" 2 torpedoer til.

  Ca. Kl. 9 blev mannskapet i motorbåten opptatt av Corvet K95 og kl. ca. 9.30 blev mannskapet i styrbords livbåt tatt ombord i samme korvett, og blev landsatt i St. John's, Nfld. fredag morgen den 26/2.

  De savnede er:

  2. maskinist Hans Hansen

  Motormann Olav Evensen

  Kokk Martin Melheim

  St. John's, Nfld., 26. Februar 1943

  I. Kvadsheim, Fører ex. m.t. "GLITTRE"