Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
14. april 1944
Posisjon
I Bombay havn
Årsak
Brann og eksplosjon i annet skip i havnen
Last
Stykkgods
Reiserute
Under lasting
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  19. april 1944
  Sted
  Bombay
  Administrator
  Generalkonsul T. Knudtzon

  ...

  Kaptein Mathias Kristian Rasmussen ... var tilstede.

  Kapteinen opplyste at alle skibets bøker og dokumenter var gått tapt. Han hadde derfor fortattet en "Report" som fremlas og oplestes. ...

  Kapteinen henholdt sig til denne "Report". Han meddelte at han kom ombord efter et ophold i byen ved halv fire-tiden, og så at det røkte op fra et skib som lå ca. 900 fot (3 skibslengder) borte. Det lå ingen skiber mellem det brennende skib og "Graciosa". Røken om op av No. 2 luke. Da kapteinen hadde gått forbi dette skib, så han en brandvogn passere på vei til dette. Litt før kl. 4 så han flammer kommet op av nevnte skib. Han fikk ingen advarsel om å få sitt skib vekk, men før 2. eksplosjon, blev 2. styrmann varslet av militære om at mannskapet måtte rømme skibet. Da var kapteinen allerede gått iland og var på vei til hospitalet, idet han ved 1. eksplosjon blev såret av et stort antall glassplinter i nakken og blødde sterkt. Han blev tatt op av en truck full av sårede og kom i denne til J. J. Hospital i Byculla, og blev forbundet. Ved 1. eksplosjon blev 2 kulier på fordekket drept av splinter, og det blev fortalt at det ved No. 2 luke var blitt drept 6 kulier til. Da kapteinen gikk, og 2. styrmann tok over, gav han, kapteinen, beskjed om at man måtte slukke brander om det skulde opstaå sådanne. Det hadde vært 2 små brander i No. 2 luke ogt ved motorlivbåten, men disse var blitt slukket. Alle luker var av da man holdt på med å arbeide med lasten. Kapteinen hadde gitt ordre om å få damp op for å ta skibet ut, men det var umulig å utføre denne ordre da allting var hulter til bulter i maskinen efter 1. eksplosjon. Det hadde forøvrig allerede vært full damp på den ene kjele, og den annen var under opfyring, men som situasjonen var, kunde man ikke ha gått ut da.

  Da kapteinen gikk iland, var bare 2. styrmann, 2. maskinist og telegrafisten ombord. Disse gikk iland senere. De fem som blev såret var kinesere. Disse blev behandlet av Nortraship's læge dagen efter. Kapteinen vet ikke hvor de har opholdt sig senere. Ingen av dem blev øiensynlig alvorlig skadet, og har visstnok ikke vært på hospitalet. Skibets brandslukningsapparater bestod av de påbudte slanger og skumslukningsapparater og hadde vært iorden. Pøser og skumslukningsapparater var blitt brukt til ovennevnte småbrander. Slangene blev ubrukeliggjort ved 1. eksplosjon. Kapteinen meddeler at de påbudte brandslukningsprøver hadde vært holdt og ledningene prøvet hver dag.

  Kapteinen mener at havnemyndighetene burde ha oplyst de skibene som lå omkring det brennede skib om at de burde komme sig vekk. Det brennede skib skulde ha hatt ammunisjon ombord. "Graciosa", som i motsetning til nevnte skib, lå på utsiden av dokken, kunde på kort varsel ha kommet sig vekk.

  ...

  1. V. Arne Marinius Aker ... 2. styrmann på "Graciosa". V. var vakthavende ombord fra kl. 8 om morgenen. Han så ingen røk av det brennede skib før ved halv fire-tiden om eftermiddagen, og det var første gang også han hørte det skulde være brand ombord. Han regner avstanden mellem "Graciosa" og dette skibtil ca. 200-300 meter. Det var varehuser imellem, og han så intet av selve skibet fra "Graciosa" da dette lå på den annen side av dokken. Han hadde ingen advarsel fått om branden fra myndighetene. Han så ikke kapteinen før denne gikk iland for å få hospitalsbehandling. Ved 1. eksplosjon opstod 3 småbrander, nemlig de 2 ovennevnte og en i byssen. Disse blev slukket med de kjemiske brandsprøiter og med pøser. Det kinesiske mannskap forsvandt like efter 1. eksplosjon, og da var bare V., 2. maskinisten og telegrafisten ombord. Kapteinen holdt sig litt ombord, i ca. 10 minutter, men måtte så gå iland for hospitalsbehandling. Mellem 5 og 10 minutter efter at kapteinen gikk, gikk også 2. maskinisten og telegrafisten iland. V. hørte ikke noe til noen ordre om å gå iland. Han blev da alene ombord sammen med 2 kulier. Skibet lå da godt fortøiet, og med undtagelse av broene, som var sterkt skadet, så han ikke noen skade på skibet. Alt glass på broene var gått. V. kjente intet til at det skulde være ammunisjon ombord i det brennende skib.

  V. blev ombord til efter 2. eksplosjon. Da denne skjedde, var han ute på dekket. Han blev slått overende og bevistløs. Kort tid efter kom han til sig selv. Han var ikke skadet med undtagelse av noen rifter. Varehusene i nærheten av skibet var da i full flamme. V. gikk da iland, da han skjønte at det ikke var mere å gjøre. Skibet var da meget ramponert. V. har ikke sett det siden. Livbåtene var visstnok uskadte da V. forlot skibet, men han kan ikke se bort fra muligheten av at de kunde ha fått huller av splinter. Motorlivbåten var ikke nevneverdig skadet av branden.

  ...

  Fremstod 2. V. Karl Wilhelm Trondsen ... 2. maskinist på s.s. "Graciosa". V. hadde vært ombord hele dagen. Ved 3-tiden blev han varslet av en av kinesermannskapet om at det "plenty smoke" fra et skib som lå omkring 200 meter borte, på den andre siden av dokken med varehuser imellem. Det blev sagt V. at det var brand i bomuld i omhandlede skib. V. kjente intet til at det skulde ha vært ammunisjon ombord. V. gikk ned og arbeidet i maskinen og gikk senere en tur på dekk og var der da 1. eksplosjon kom. Det opstod brand i No. 2 luke og han så det røk av pressendingene på motorbåten og babord livbåt. Dette blev altsammen slukket med vannpøser. V. gikk iland omkring 10 minutter før den 2. eksplosjon skjedde, dels for å komme vekk fra eksplosjoner som han mente kunde skje nårsomheslt, dels for å hjelpe Dock Masterens kone i sikkerhet, idet hun var kommet ombord og hadde sagt i en hysterisk tilstand at både hennes mann og barn var drept, og deres hus brent. 10 minutter efter at han var gåt, kom 2. eksplosjon. De påbudte brandsluknigsprøver var holdt.

  ...

  Fremstod 3. V. Ole Markus Loen ... telegrafist s.s. "Graciosa". Han forklarer at han kom tilbake fra et besøk på Nortraship ved 2-tiden den 14. ds. En eller halvannen times tid efter at han kom ombord, sa 2. V. til ham at det var brand ombord i en båt, som lå 3 à 4 skibslengder bort, på den annen side av skurene. Han så røk fra dette skib men syntes ikke stillingen så foruroligende ut. Den 1. eksplosjon fant sted mens V. var på kaien. V. gikk ombord igjen like efter eksplosjonen, men hadde vanskeligheter med å komme op landgangen, da alle kineserne og en hel del kulier flyktet iland. Broen så ut til å være skadet, og det var glass på fordekket. V. fikk fatt i et skumslukningsapparat og var med på å slukke en liten brand i No. 2 luke. Det brandt også litt i motorlvibåten. Også dette blev slukket. V. hørte omkring et kvarter før 2. eksplosjon at det skulde være eksplosive varer i skurene i nærheten, som derfor kunde bli sprengt, og gikk derfor iland og vekk fra skibet. V. sa at mellom de to store eksplosjoner hele tiden var småeksplosjoner i et meget stort antall.

  ...

  Kapteinen meddelte at skibets papirer lå innelåst da han gikk fra borde. Han hadde tenkt å gå tilbake efter å ha vært en tur borte på "Belray" for å bli forbundet, men dat det var like galt der, måtte han gå på hospital. Også han hørte mange småeksplosjoner.

  ...

  1. V. kunde ikke huske at militære hadde gitt ordre om å rømme båten, an kunde endog påstå at han ingen sådan ordre hadde hørt.

  ...

  Foreholdt dette, mente kapteinen at det var 1. V. som hadde meddelt at militære hadde gitt nevnte ordre.

  ...