Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. mai 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren, 9 dager ut fra Halifax
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stål, tømmer
Reiserute
Halifax - Ipswich
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • RAPPORT

  Søndag 2. mai kl. 10.30 avg. Halifax. Lasten bestående av 1001 tonn stål og 3030 tonn trelast. Skipet hadde 12 fots dekkslast på fordekket og 10.5 fot på akterdekket. Dypgående ved avgangen F. 20'11" A. 23' 00" M. 21' 11.1/2".

  Reisen pågikk efter konvoiens instrukser. Endel tåke i ca 3 døgn, hvorefter vind og sjø øket.

  Mandag 11. mai W.N.W. vind, styrke 4-5 med høy sjø. Ca. kl. 16.00 i vaktavløsningen, opservertes en høi vannsøile med eksplosjon fra skipet foran. Det blev staks gitt alarm, og skarp utkikk blev holdt. 4" kanon akter blev svinget til B.B. samt Orlkion på broen bemannet av Lettmatros Laurance Garriock ogt 1. styrmann. Straks efter blev et Periskop opservert ca. 2 fot over vannet litt forenom tvers om B.B. Det blev straks åpnet ild fra Orlikon, ca 1/2 magasin utskutt. Periskopet kunde derefter ikke opserveres, men torpedoen opservertes straks derefter å bli utskutt fra undervannsbåten. Avstanden var ca. 300 yard. Periskopet antaes å være avskutt. Få sekunder derefter inntraff en voldsom eksplosjon ca. kl. 16.07. Skipet antages å være truffet i akterkanten av nr. 2 luke. B.B. livbåt blev endel skadet, men utsatt og bemannet av 8 mann. Maskinen var da stopp. Kapteinen befant sig på b.b. side av broen i eksplosjonsøieblikket, og blev antagelig svimeslått og endel skadet. Stb. livbåt blev bemannet av 16 mann. Det resterende mannskap hadde endel vanskligheter med stb. motorbåt som ikke var utsvingt. Flåten på fordekket var mistet, og flåten på akterdekket fastklemt i leden, og kunde ikke fåes ut. St.b motorbåt bemannet av 12 mann. Samtlige ytre livbåter blev efter ca. 1 time optatt av Resucebåten og 2 trålere. Efter eksplosjonen fløt skipet ca. 50 minutter, satte derefter akterenden i været og forsvandt.

  20 mann blev landsatt i Belfast, og videresendt til Glasgow. Kap. og 15 mann landet i Glasgow 20. mai, hvorefter kapteinen straks blev innlagt på hospitalet.

  Skipets journaler og evetuelle papirer blev ikke berget.

  Vakthavende i maskinen: 2. maskinist F. Gulbraar, rormann matros S. Olsen. Utkikk lettmatros L. Garriock.

  Glasgow, 31. mai 1943

  F. Flock, 1. styrm.

  H. Sivertsen, 2. styrmann

  T. K. Jensen, Kaptein