Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
4. november 1942
Posisjon
Ca. 6 miles øst for Inyack fyr, Lourenco Marques
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Bombay - Lourenco Marques
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
42
Fanget
0
Omkommet
0 [25]
Savnet
25
 • Referat

  Dato
  7. desember 1942
  Sted
  Durban
  Administrator
  Visekonsul Leif Helland
  Merknad
  Ett navn ukjent, fra portugisisk India

  ...

  Fremsto J. L. Johansen, som forklarte at han var 2. styrmann på "Hai Hing" ...

  M/S "Hai Hing" avgikk fra Bombay 18/10-1942 og skibet var ved avgangen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Vitnet fremviste et utdrag av begivenheterne. ...

  ...

  Johan Lauritz Johansen holdt seg til det som var foklaret i rapporten, tilføiet videre: Han selv sammen med 3. styrmann B. Gauperaa forsøkte å låre babord livbåt, men det var umulig på grunn av skibets slagside til styrbord. Han hoppet da overbord, og kom seg opp på en flåte med en indier og to kinesere. Etter at Johansen forlot boren så han ingen andre av de savnete. Været var klart, siktbarhet god, og ingen sjø. Johansen kunne ikke med sikkerhet sie hvorvidt båtmaøvre avholdtes i Bombay, men mannskapet var blitt mønstret til båtene på reisen. Der ble holdt stadig utkik fra broen, fra kanonene, samt fra akterende. - Da eksplosjonen inntraff stoppet Johansen straks maskinen og kapteinen trakk i fløiten.

  ...

  ... første vitne 3die maskinist Jacobsen som forklarte at han hadde vakt i maskinen fra kl. 12 middag. Kl. omtr. 13 var der en kraftig eksplosjon i akterkant av maskinen. Vitnet falt, men kom seg på bena igjen og stoppet babord maskin. Han løp da ned på nedre dørken, hvor han mødtes av innstrømmende vannmasser.- Vitnet stoppet derpå styrbord maskin og løp opp leideren til dekket på styrbord side. Vitne så kapteine lede utsetningen av No 1 livbåt på babord side av båtdekket. Skibet krenget nu sterkt over til styrbord. Vitnet løp over til livbåt No 2 på babord side, som han tilhørte, og forsøkte på, sammen med 2. styrmann å sette den på vannet. Dette var imidlertid umulig, og vitnet gikk ned med skibet og ble dradd under av drasuget. Da han kom opp igjen klynget han seg til noe vrakgods som lå og fløt omkring, og kom seg senere opp på en flåte, hvor der var tre engelske kanonerer.

  Siste båtmanøvre ble foretatt i Port Said, og det var, såvidt vitnet erindrer i august 1942. - Etter avgangen fra Bombay var det blitt mønstret til livbåtene. Skibet var godt utstyret med livredningsmatriale.

  ...

  2det vitne fremsto: 3. styrmann Gauperaa forklarte at han hadde frivakt og sov. Han våknet ved en eksplosjon og kom seg ut på dekk. - Han så at 2. styrmann forsøkte å låre livbåt Nr. 2, men klarte det ikke. Skibet sank hurtig og vitnet kom i sjøen og ble dradd under av drasuget. Han kravlet seg imidlertidig opp på en flåte i nærheten. Vitnet så ingen av de savnete. Vitnet, sammen med 8 à 9 stykker av mannskapet, ble tatt ombord på en portugisisk taugbåt kl 23.00. Skibet var godt utstyret med livredningsmatriale. To livbåter på hver side var utsvinget. Der hengikk omtrent 1 1/2 à 2 minutter fra eksplosjonen inntil skibet sank. Livbåtene hadde vært overhalt og repareret i Bombay. Været var fint og siktbarheten god.

  ...

  3die vitne fremsto: Telegrafist Jeremiah O'Callaghan forklarte at han gikk av vakt kl. 1300. Under ulykken var der ingen i radio-stasjonen. Vitnet forklarte at der ble holdt 16 timers vakt i radio stasjonen. Der var ikke tid til å sende nødsignal.

  Antennen falt ned ved eksplosjonen.

  ...

  4de vitne fremsto: Telegrafist William Borland forklarte at han var i sin lugar sammen med telegrafist O'Callaghan da eksplosjonen inntraff. Der var ikke tid til å gå opp til radiostasjonen, da skipet gikk ned omkring 90 sekunder etter eksplosjonen. Skibet var godt utstyrt med redningsmateriel.

  ...