Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
22. desember 1941
Posisjon
Bangkok
Årsak
Beslaglagt av japanerne
Reiserute
Singapore - Bangkok
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  7. januar 1942
  Sted
  Bangkok
  Merknad
  Navnene på kinesisk mannskap (35) ikke kjent

  ...

  Skibet ankom fra Singapore til Bankok tirsdag 9. desember kl. 10.30 og ble fortøiet langs British India Wharf etter losens anvisning kl. 11.00. Samme dag kl. 14.45 kom noen japanske autoriteter og soldater ombord. De forlangte å få se skibets bestikklugar samt radiostasjon. Fjernet noen av skibets karter over farvannet mellem Singapore og Bankok, satte skibets radiostasjon ut av funksjon, forseglet denne, samt beordret skibets kaptein, 1. styrmann, maskinmester og 2. maskinist til å følge dem øieblikkelig. Neste dag ble skibets kaptein og maskinmester beordret tilbake til skibet for å skifte det til en annen kai. Skiftingen ble utført av kaptein Olsen som loset skibet selv fra British India Wharf til Borneo Wharf, hvor man fortøiet. Kapteinen og maskinmesteren fikk tillatelse til å bli ombord, og 1ste styrmann ble beordret tilbake til Hai Ping den 16de for å være tilstede under lossingen. Den 15de kl. 10.00 kom japanske soldater ombord og ga beskjed om å hale ned det norske flagg fra flaggstangen. Til tross for 1ste styrmann's protest måtte en av skibets kvartermestre hale ned flagget under oppsyn av en bevæpnet japansk soldat.

  Mellen den 16de og 22de skjedde ingenting av betydning. Kapteinen hadde i denne tid stadig vært i forbinnelse med den Norske Konsul og handlet etter deres ordre samt sitt eget beste skjønn. I det nevnte tidsrum, fra ankomst den 9de til de alle ble befalet til å forlate skibet den 22de, hadde kapteinen, offiserene og mannskapet vært under streng oppsikt og forbudt til å forlate skibet uten et spesielt japansk pass.

  Mandag 22. desember: Kl. 0840 kom noen høiere japanske embesmenn sammen med bevæpnete japanske soldater ombord og befalte skibets kaptein og offiserer til å møte dem i salonen. Han som ledet ordet av japanerne meddelte dem at skibet skulle nu gå herfra til "et eller annet sted" og henstillet til kapteinen til å gå i deres tjeneste. Kapteinen svarte at han kunne ikke seile under japansk flagg og at skibets offiserer inntok samme standpunkt. Japaneren ga da ordre til at hele mannskapet hadde 5 minutter til å pakke sine ting og forlate skibet.

  Etter å ha ventet i omtrent en time ble all bagasjen brakt iland og transporteret til et skur i Borneo kontoret. Kapteinen og offiserene måtte oppholde seg i dette skur inntil kl. 16.00 uten noensomhelst slags forfriskninger. "Plutselig fikk vi ordre om å ta vår bagasje å gå, uten at noen av oss hadde den minste anelse om, hvorhen. Var heldig og fikk vår lastebil og sammen med våre eiendele kjørte vi om det Norske konsulat til Europe Hotel og var så heldig at vi fikk værelser der ..."

  Såvidt som kapteinen visste, ble det japanske flagg heist på flaggstangen akterut dagen etter at han og offiserene forlot skibet, altså den 23de desember 1941. - Det var en japansk kaptein og offiserer som overtok kommandoen ombord.

  Skibet avgikk fra Bankok 22 desember ? om formiddagen til et ukjent bestemmelsessted.