Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. januar 1943
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Benghazi - Tobruk
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
6
Fanget
0
Omkommet
0 [18]
Savnet
18
 • Forklaring i forbinnelse med tapet av m.s. Harboe Jensen på reise fra Benhzi til Tobruk:

  Torsdag 14/1/43: Frisk NNVlig kuling med høi sjø. Kl. 11.50 ankom og ankret på reden i Benghazi med begge ankere og 75 favner kjetting på hver. Kl. 18.00 mottok ordre fra de militære myndigheter om å avgå til Tobruk. Kl. 18.45 avgikk fra Benghazi. Styrte ut leden ifølge ordre fra eskorten.

  Fredag 15/1/1943: I løpet av natten avtok vind og sjø. Kl. 11.40 fm. ble skibet truffet av en torpedo i forkant av akterrummet. Skibet begynte straks å synke, og fikk samtidig slagside til babord. Like etterpå ble skibet rammet av nokk en torpedo, som forårsaket en vældig eksplosjon i maskinrummet. Skibet brakk av på midten og forsvant på 15 à 20 sekunder. Følgende av besetningen var på vakt da skibet ble truffet av torpedoene: 1ste styrmann Harry Henriksen, rormann, matros Johan Tandberg, båtsmann Syvert Hansen Dale, samt britiske kanonerer Georg Nudd og Douglas Price. Båtsmann Hansen Dahle holdt på å purre ut frivakten da torpedoen traff skibet. Alle reddete, 1ste styrmann Harry Henriksen, stuert Kristian Fredriksen, matros Johan Tandberg, Birger Nikolaisen og Anders Falkenstein samt den britiske kanoner Georg Mc Gill ble tatt opp av et av eskorte skibene etter å ha vært i vannet omtrent 45 minutter.

  Begge eskorte skibene lette rundt på ulykkestedet i omtrent to timer etter mulige overlevende, men da de ingen fant, ble det oppgitt som håpløst og kursen ble satt for Torbruk. - Ankom til Torbruk lørdag 16/1-1943. Alle de overlevende ble av de militære autoriteter sendt med tog og bil til Alexandria, hvortil vi ankom tirsdag formiddag 19/1-1943.

  Kristian Fredriksen, stuer

  J. Tandberg, matros

  H. Henriksen, 1. styrmann

  A. Falkenstein, Matros

  B. Nikolaisen, Matros