Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
19. juli 1942
Posisjon
Utenfor Ile aux Coudres i St. Lawrence
Årsak
Kollidert med D/S "Radhurst"
Last
Stykkgods
Reiserute
Montreal - St. John's, Newfoundland
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
19
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  28. juli 1942
  Sted
  Montreal
  Administrator
  Visekonsul K. Lykke

  Utdrag av brev fra legasjonssekretær K. Lykke til Handelsdepartementet

  ... Nortraship har henstillet at sjøforklaring blir unnlatt av hensyn til mulig rettssak og jeg har samtykket med forbehold av Departementets godkjennelse.

  Da forholdene omkring kollisjonen var noe uklare har Visekonsul Lykke opptatt uformell forklaring av skipsføreren, den vakthavende styrmann, rormannen og donkeymannen.

  FORTROLIG FORKLARING

  ...

  Fremstod skipets fører som overleverte utskrift av dekksdagboken vedrørende kollisjonen. Denne ble sammenholdt med dagboken og funnet i det vesentlige overensstemmende. Maskindagbok og kladd gikk tapt ved forliset. Føreren forklarte seg vesentlig overensstemmende med utdraget. På spm. 3 svarte han: 2. styrmannen, Andreas Semb var på broen, utkikksmann Hans Lauritsen var på vei akterover for å avløse rormannen og så ikke hvad som hendte.

  Spm. 4. På Broen

  Spm. 5. Otto Evensen, tømmermannen.

  Spm. 7. Autorisert los J. E. Langlois, som var tatt ombord i Quebec. Det styrtes etter losens anvisninger. Losen var på broen.

  Spm. 9. Anlagsvis 6 1/2 knop gjennom vannet. Strømmen var med, losen angir den til 3 knop.

  Spm. 10. En topplanterne, 2 sidelanterner, akterlanterne, alle parafinlanterne. Alle brente i kollisjonsøyeblikket.

  Spm. 11. I Boston, april/mai 1941.

  Spm. 12. Ca. 1/2 - 3/4 kv. mil, anslagsvis 3 - 5 minutter før kollisjonen, ingen så på klokken før etter kollisjonen. Retningen antagelig 1 1/2 - 2 streker på bb. baug.

  Spm. 13. Føreren så en topplanterne, senere en del andre lys, men så ingen sidelanterner, til tross for at han så etter disse. Han er sikker på at det var topplanterne og ikke ankerlanterne han så.

  Spm. 12. Det annet skip hadde god fart og hadde retning mot "Havørn"s bb. baug.

  Spm. 14. Ingen.

  Spm. 15. I 2-tiden kom "Havørn" i en tykk tåkedott og ga et tåkesignal, muligens to. Tåkedotten varte ikke mere enn et minutt. Været var deretter disig, men ikke tåket.

  Spm. 16. Ingen.

  Spm. 17. Henviser til Journalutdraget.

  Spm. 18. Ingen.

  Spm. 20. Ja

  Spm. 21. Nei

  Spm. 25. Det annet skip burde svinget styrbord og hvis det på grunn av strømmen ikke kunne komme rundt tidsnok, burde det gitt ff. akterover så "HAVØRN" kunne fått tid til å komme klar. Føreren er sikker på at det ikke er riktig som påstått fra det annet skips side at dette lå for anker. Hadde dette vært tilfelle, ville "HAVØRN" uten vanskelighet ha kommet klar. Sammenstøtets voldsomhet bekrefter etter hans mening også at det annet skip hadde god fart.

  Spm. 25 a. Var det ikke uforsiktig å gå med f.f. med strømmen om natten i usiktbart veir?

  Svar: Nei, losen og jeg syntes vi så såvidt langt at det var fullt forsvarlig å gå med full fart. Da vi svinget nedover så vi lyset fra Prairie Light House, 3 1/2 - 4 mil borte. Dette fyret såes også før og etter kollisjonen, ca. 3/4 mil borte. "HAVØRN" skulle nå konvoy lenger ute i St. Lawrence, og hadde knap tid, ellers hadde losen og føreren muligens av forsiktighetshensyn bestemt seg for å gå til ankers i første omgang, og hadde vel da blitt liggende til morgenen. Hvis skipet først skulle gå videre, måtte det av hensyn til styringen ha full fart.

  ...

  Fremstod 2. vidne: 2 styrmann Andreas Wiig Semb ...

  Vidnet erklærte at dagboksutskriften stemmer med de faktiske forhold. Han svarte videre på spørsmålene.

  Spm. 2 Vindstyrken var 2, lett, ingen sjøgang. Det var overskyet og helt mørkt. Da det møtende skips lanterne observertes var "HAVØRN" ennå inne i en tåkedott.

  Spm. 3/4. Fører, los, rorman og vidnet var på broen.

  Spm. 9. 6 mil gjennom vannet. Strømmen anslåes til 2 1/2 knop, ifølge kartet og observasjoner.

  Spm. 10. Formastlanterne, hekklanterne og 2 kulørte sidelanterner som vidnet hadde kontrollert og som brente klart.

  Spm. 12. Avstanden var ca. 1/2 mil, retning 1 1/2 - 2 streker på bb. baug. Vidnet mener at tiden før sammenstøtet neppe var over 2 minutter men han så ikke på klokke. Det annet skips retning kunne han ikke se, da han inntil kollisjonen kun så lanternen og lysene. Vidnet mener at den kraft hvormed det møtende skip støtte, klart viser at det hadde temmelig stor fart.

  Spm. 13. Det lys som først såes viste seg straks før kollisjonen å være formastlanternen. Vidnet så da også den aktre topplanterne på hovemasten.

  Spm. 14. Ingen.

  Spm. 15. Like etter kl. 2 da "HAVØRN" kom inn i en tåkedott ble det gitt tåkesignal. Fra dette til det møtende skip observertes gikk det 5 minutter. Om det ble gitt flere signaler husker vidnet ikke.

  Spm. 16. Ingen.

  Spm. 17. Det ble straks gitt hardt st.b. og kort tid etter hardt b.b. for å forsøke å få akterenden undav.

  Spm. 20. Ja.

  Spm 25. Vidnet er sikker på at det annet skip ikke lå for anker. Det førte ikke ankerlanterner og man merket på "HAVØRN" intet til ankerkjettingen, hvilket man i tilfelle måtte ha gjort. Det annet skip skulle ha svinget til styrbord. Videre førte det ikke sidelanterner. Vidnet kunne ikke avgjøre om man på det annet skip hadde observert "HAVØRN".

  ...

  Fremstod 2. vidne, Otto Evensen, tømmermann på "HAVØRN" ... og forklarte at han overtok vakten kl. 00 den 19. juli og overtok roret kl. 1. Det styrtes da sydvest, d.v.s. mot strømmen. Den kursen ble holdt til straks før 2. Da ble kursen skiftet til N.O. og det tok i høyden 3-4 minutter å komme rundt. Akkurat da var det ikke værst siktbart, men noe tåke, og siktbarheten varierte deretter. Da losen ordret hardt styrbord ror, så vidnet lanternen på det møtende skip, og etter høyden, mente han det var en topplanterne. Skipet lystret roret godt og kom fort over på styrbord. Noen øieblikk etter ble det gitt hardt b.b. og ikke mange øieblikker etter skjedde sammenstøtet. Ved sammenstøtet brakk rorledningen, og b.b. kjetting slakket opp.

  ...

  Fremstod 3. vidne, Nils Strømmen ... donkeymann på "Havørn" ... og forklarte at han kom på vakt kl. 00 den 19. juli. Ca. 00.45 ble det slått halv fart, noe senere sakte og stopp så halv fart og vekslende, og så nokså lenge halv fart inntil det ble slått f.f. litt før. Kl. 2 vidnet førte maskintavlen, men husker ikke nå de forskjellige manøvrer sikkert. Etter at det ble slått f.f. gikk vidnet i tunnelen for å smøre og til bakdørken for å sette igang ballastpumpen da det var litt vann i tunnelen og noen tid etter hørte han et voldsomt smell og ble kastet overende på dørken. Maskinen stanset litt etter av seg selv, og vidnet hørte vannet komme inn i maskinrommet og baksen, og snart var vannet steget slik at sveivene gikk i vann. Vidnet mener det gikk et kvarter a 20 minutter fra det ble slått f.f. til kollisjonen inntraff.

  ...