Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. desember 1941
Posisjon
7o45' N.Br. og 107o2' L.O.Gr.
Årsak
IKKE FORLIST - oppbragt av japanerne og senere beslaglagt
Last
Stykkgods
Reiserute
Hongkong - Bangkok
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
72
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  31. mars 1942
  Sted
  Shanghai
  Administrator
  Visekonsul Otto Kildal
  Merknad
  6 norske offiserer og 66 kinesere (navn ukjent), dessuten 78 kinesiske dekkspassasjerer

  ...

  Fremsto skipets fører Johannes Hansen ... fører av d.s. "Helios" i de siste ca. 4 år ...

  Han uttalte at skipets dekksdagbok, sammen med målebrevet, nasjonalitetsbevis, og de øvrige av skipets papirer undtagen mannskapslisten, maskindagboken og kladdeboken til dekksjournalen.

  Han fremla et utdrag av kladdeboken. Utdrag konferertes med denne kladdebok og befandtes i alt vesentlig å stemme overens med samme.

  ...

  Føreren henholdt seg til det i utdraget anførte. Han uttalte at da han forsto at den jap. destroyer som kom opp mot skipet den 8. desember vilde borde "Helios", tok han en sekk med blylodder og la de hemmelige koder han hadde fått av den britiske admiralitet inni og senket sekken før japanerne kom ombord. Japanerne spurte etter disse koder men føreren svarte at han ikke hadde noen sådanne og viste signalboken som dog japanerne ikke hadde noen interesse av. Føreren protesterte mot opbringelsen da han mente at Norge ikke var i krig med Japan og ga en skriftlig protest av samme dag og protesten lyder således:

  "At Sea

  Lat. N. 80 Long E 107 O.

  The Commander Imperial Japanese Destroyer

  Present.

  Sir,

  I Have just received orders from your boarding officer that this vessel is going to be anchored here and that the Thrust Bearing of the main engine is going to be removed.

  As master of this vessel which is under Norwegian Flag, I strongly protest against this measure, as, to my knowledge, no state of war exists between Japan and our country.

  Please note that we also have 78 passengers on board and we have only sufficient provisions on board for a limited time.

  Your obedient servant

  J. Hansen

  Master, s.s. "HELIOS" "

  Det ble dog intet henysn tatt til protesten og føreren fikk seg overlevert en skriftlig ordre fra japanerne sålydende:

  "The Captain of s.s. "Helios"

  I order to you to restore the thrust bearing as quickly as you can and bring out your ship to P. Condore by highest speed.

  When you arrive at P. Condore you must obey the H.I.J.M.N.

  If you do not obey this order I will sink your ship immediately.

  The Commander of H.I.J.M.S."

  Idet føreren videre henviser til utdraget uttalte han at ved ankomsten til Saigon den 21. desember ble han av en japansk offiser fortalt at Norge var i krig med Japan. Det hadde vært førerens akt å søke å komme i forbindelse med den norske konsul i Saigon men føreren ble ikke tillatt dette og holdt i en nærmest fengslig forvaring inntil han neste dag ble sendt ombord i "Helios". Føreren protesterte også overfor de japanske offiserer mot beslagleggelsen av lasten men intet hensyn ble tatt til disse og senere protester angående skip og ladning. Som nevnt i utdraget ble skipets samtlige papierer med undtagelse av mannskapslisten og dekksdags-kladdeboken og maskinjournalen fratatt føreren. Ingen kvittering ble gitt.

  Føreren ble lovet å få dekksdagboken tilbake senere men dette løfte ble ikke holdt. Føreren anså at hans kommando over skipet ble tatt fra ham den 30. desember 1941 idet da det japanske krigsflagg ble heist ombord.

  Han navigerte visstnok sammen med skipets norske offiserer båten under reisen videre fra Saigon til Japan men dette skjedde etter anvisning fra og ordre av de japanske marinefolk ombord.

  Under oppholdet i Japan hadde føreren ikke noen anledning til å komme i forbindelse med norske myndigheter tross anmodning herom. Han ble dog fortalt av en japansk offiser under reisen til Japan at det var ikke riktig at Norge var i krig med Japan. På førerens forespørsel om hvorfor allikevel de japanske myndigheter tok båten, svartes at skipet gikk for "fienden". Under utlosningen av de 2000 tonn ris som skipet hadde inntatt i Saigon, ble føreren meddelt av en representant for det japanske shipping firma Toa Kisen Kaisha at dette selskap hadde fått beskjed av de japanske myndigheter om å "ta over" skipet. Allerede den 3. februar 1942 var, som nevnt i utdraget, 1 japansk offiser og fire sivile japanere kommet ombord og sa til føreren at de var medlemmer av priseretten og ønsket fartøiets gjenværende dokumenter utlevert samt opplysninger om lasten etc. Føreren ga disse opplysninger og spurte atter og grunnen til beslagleggelsen og fikk til svar at lasten var kontrabande. Føreren kunne ikke få nærmere opplysninger om når priseretten skulde behandles i Tokio og avgjøres der men føreren fikk ikke anledning til å sette sig i forbindelse med vår legasjon der eller forøvrig foreta seg noe i skipets interesse.

  Avbetaling av skipets kinesiske besetning foretokes i Saigon med utbetaling ut desember måned. Skipets norske offiserer (undtatt føreren) ble avmønstret på det Kgl. Norske Generalkonsulat i Shanghai den 30. mars 1942. Føreren tilføiet at behandlingen av ham og de andre offiserer fra japanernes side var ytterst dårlig, serlig under oppholdet i Japan.

  ...

  Framsto som 1. vidne, Arnt Emil Andreassen ... 1. styrmann på "Helios" siden mars 1939 ... forklarte at han hadde frivakt da skipet om morgenen den 8. desember 1941 på reise fra Hong Kong til Bankok ble stoppet av en japansk destroyer. Vidnet kom dog straks opp på broen og leste av de signaler som destroyeren ga, nemlig om å stoppe straks idet "Helios" ellers vilde bli senket. Folk fra destroyeren kom så ombord og undersøkte skipets papierer m.v. Vidnet forklarte seg på spesiell eksaminasjon i full overensstemmelse med hva der er anført i utdraget.

  Vidnet fikk anledning til å ta med fra Japan til Shanghai alt sitt tøi og har ikke mistet noen av sine eiendeler.

  Behandlingen fra japanernes side av vidnet og de andre offiserer under oppholdet i Japan var meget dårlig - maten var elendig og vidnet og hans kolleger ble behandlet som fanger.

  Vidnet måtte - for selv å komme fri - skrive under en erklæring om ikke å tjenestgjøre i tjeneste hos en magt i krig med Japan. Denne erklæring var selvsagt påtvunget ham og har derfor ingen betydning.

  ...

  Framsto som 2. vidne, Torbjørn Kruche Pedersen ... 2. styrmann og radiotelegrafist på "Helios" siden juni 1941. Han tjenestgjorde tidl. på etannet av samme rederis skip. ... og forklarte at han hadde vakt da vedk. japanske destroyer bordet "Helios". Vidnet underrettet straks han oppdaget destroyeren sette kursen mot "Helios", kapteinen og gjorde klar signalflaggene og det norske flagg. Føreren kom straks etter å være varslet opp på broen og tok over kommandoen. 1. styrmannen ble også underrettet og kom opp.

  Destroyeren signalette først at radioen ikke måtte bli rørt da "Helios" ellers ville bli senket. Dernest kom signal om "stop" hvilken ordre ble etterfulgt. Vidnet fikk beskjed av føreren om å få de hemmelige kodebøker kastet overbord og i henhold til en forut lagt plan, la vidnet bøkerne i en sekk med blylodder og fikk kastet sekken overbord uten at dette ble observert av japanerne. Da bordings-partiet kom ombord med revolvere rettet mot vidnet og de andre offiserene spurte japanerne straks etter kodebøker men fikk til svar av føreren at sådanne bøker ikke haddes.

  Vidnet forklarte seg ellers på spesiell eksaminasjon i full overensstemmelse med journalutdraget. Vidnet forklarte at han savnet i sin lugar etter at bordingspartiet hadde vært derinne følgende gjenstander: 1 sett knapper til smoking, verdatt til 90 H.K. $, 1 fyllepenn av verdi H.K. $ 25-60 Ticals i anter samt H.K. $ 40-, 1 sølv-lommekiv. Japanerne ødela også noen bilder på veggen. Disse ting ble tatt eller ødelagt av 2 jap. marinegaster, de samme som ødela radiostasjonen. De to gaster ble dog stoppet i sine videre undersøkelser i vidnets lugar da en jap. løitnant kom inn. Vidnet har ellers ikke mistet noe. Vidnet og hans kolleger ble ytterst dårlig behandlet av japanerne under oppholdet i Japan. Han følte seg den hele tid som fange. Vidnet innleverte skipets radiobok men japanerne har revet ut alle sider i boken omhandende ting som skjedde etter 1. september 1941.

  ...