Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
3. april 1941
Posisjon
Atlanterhavet, 59.00 N, 24.30 W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stål, papirmasse
Reiserute
Halfax - London
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
24
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Journalutdrag

  S/S "Helle" avgikk fra Halifax den 20de mars kl. 11.00 med en fulllast stål og papirmasse bestemt London via Lock Ewe. Dypg. F 17' 6" A 17' 11" M 17' 8 1/2". Skibet fullt bemandet, i sjødyktig stand og vell utstyrt for reisen.

  Reisen forløp bra inntill den 2den April klokken 22.00 da konvoyen blev angrepet av undervandsbåter. Den 3die April ca. klokken 2.00 signalertes fra lederskibet at konvoyen skulde spres. Samme aften klokken 21.30 G.M.T. på N 50o 00' W 24o 30', blev skibet truffet av en torpedo på styrbord side i akterkant av Nr. 2 luke. Skibssiden, skansekledningen og dekket på denne side blev revet op, og hele forskibet var straks under vand. Manskapet gikk i båtene og disse blev satt på vandet. Under utsetningen av motorbåten huket den aktre talje sig ut og båten blev fylt med vand og dagboken og en del papirer gikk tapt. Telegrafist og fører blev ombord i ca. 20 minnutter. Skibets posisjon blev utsent pr. radio og signalbøker blev ødelagt. Da dette var gjort gikk alle mann ombord i bagbord livbåt, da styrbord livbåt lakk temmelig meget efter ett slag mot skutesiden. Ca. klokken 22.30 forsvandt skibet. Circa klokken 4.00 den 4de April blev mann tatt op av den Engelske Destroyer "Havelock".

  Den 8de april klokken 16.30 blev mann landsatt i Liverpool og innkvarteret på forskjellige hoteller.

  Karl Jørgensen

  fører