Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
5. februar 1943
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Alexandria -
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
44
Fanget
0
Omkommet
0 [2]
Savnet
2
 • Referat

  Dato
  16. februar 1943
  Sted
  Alexandria
  Administrator
  Fg. konsul Asger Grymer
  Merknad
  Navnene på 6 britiske kanonerer ikke oppgitt

  ...

  Fremstod Kaptein Johan Sørlie, som forklarte at han var fører av s.s. "HENRIK" ... Kapteinen fremla skriftlig forklaring om hvad som var hendt, hvortil han intet har å tilføie.

  ...

  På forespørsel meddeler kapteinen:

  at han da skibet blev truffet, lå og sov. Han sprang straks ut og fandt mannskapet i stb. livbåt, som blev heldig låret på vannet.

  ...

  ... første vidne (2. styrmann Johannes Eide), som forklarer at han er bekjent med den fremlagte forklaring hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at han da skibet blev torpedert var på vakt på broen. Da eksplosjonen skjedde faldt han i dekket og da han reiste sig var hele broen i fyr og flamme. Han sprang til stbord livbåt hvor han fandt en del av kinesermannskapet. Han kuttet surringene og tok første talje. Så kom 1ste. maskinisten og 3. styrmannen og låret akter. Båten kom snart på vannet. Foruten 1. maskinisten, 3. styrmannen og vidnet kom de øvrige norske offiserer, det kinesiske mannskap og de Engelske gunnere ned i samme båt.

  at han intet så til de to manglende menn efter at skibet var senket;

  at livbåten blev efterladt på ulykkesstedet.

  ...

  Fremstod annet vidne (1. styrmann Ivar Soelberg) som forklarer at han er bekjendt med den fremlagte forklaring, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at han da eksplosjonen skjedde var i sin lugar. Han løp op på båtdekket på b.bord side for å låre b.bord båten, men fandt at denne og davidderne var bortsprengt. Han gikk derefter over på stbord side og fandt st.bords livbåt på vannet og kom ned i samme;

  at han intet så til de to manglende menn.

  ...

  Fremstod tredje vidne, (maskinmester Harry Alviniussen) som forklarer at han er bekjendt med det fremlagte forklaring, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at han da eksplosjonen skjedde hadde vakt i maskinen. Da han hørte smellet så han på degaussingen og klokken som var i orden;

  at han varskodde nr. 1 og fyrbøterne om å komme sig op. Samtidig løp han selv op på dekket og traff styrmannen som sa at b.bords livbåt var vekk. Han gikk inn og fikk redningsvesten på og hjalp derefter til med å få st.bord livbåt låret;

  at Quartermaster Lam Wing kom til Tobruk i samme båt som vidnet og at han allerede var død da han ble tatt ombord i motorbåten;

  at han intet så til den manglende stuert;

  at vidnet blev igjen med motorbåten i ca. 8 timer og han tror ikke der er mulighet for at der er noen flere overlevende fra skibet enn de som blev bragt til Tobruk.

  ...